De pers

Uit: De Wulp kwartaaluitgave Haagse Vogelbescherming, februari 1984
 
HAAGSE NATUURFILM
Velen van u kennen nu ongetwijfeld de film "De Vier Duindagen" (op 16 januari j.l. door onze Vereniging nog vertoond). Een boeiende film over een boeiend landschap, waarin onderwerpen werden gefilmd die een ieder, met wat inspanning, op zijn duinwandelingen zou kunnen tegenkomen.
Het is goed nieuws om op deze plaats aan te kondigen, dat de maker van de film, de Haagse cineast Jan van den Ende, wederom met assistentie van Monique van den Broek, een film gaat produceren over Den Haag. En wel over het "Natuurlijk Den Haag". Hij werkt bij deze produktie nauw samen met onze Vereniging en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in Den Haag e.o. Allerlei aspekten van de natuur in en om Den Haag zullen daarom aan de orde komen. F.N.

Uit: De Wulp kwartaaluitgave Haagse Vogelbescherming, februari 1986

PREMIÈRE JAN VAN DEN ENDE'S  "DEN HAAG NATUURLIJK"

"Den Haag Natuurlijk" is de nieuwste film van Jan van den Ende en Monique van den Broek, die mede dankzij een subsidie van de vereniging tot stand is gekomen. Ook de Algemene Vereniging voor  Natuurbescherming 's-Gravenhage en omstreken, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en het Prins Bernhard Fonds hebben aanzienlijke financiële steun verleend aan de dertig minuten durende film.  

"Den Haag Natuurlijk"  laat de recreant en de doorgewinterde natuurliefhebber zien dat Den Haag nog veel natuurlijks te  bieden heeft.
Jan van den Ende en Monique van den Broek filmden onder andere in Clingendael, Ockenburgh, de Westdiiinen, het Zulderpark, de Horsten en de weilanden rond de stad. Zij maakten opnamen van onder meer de zwarte specht, nijlganzen in de duinen en grutto's. Voorts zijn er beelden van de ransuil en de reigerkolonie in het Zuiderpark. Bijzonder zijn de opnamen van de zeer zeldzame klevitsbloem.

Alle geluiden zijn ter plaatse opgenomen, het commentaar komt van Arnold Gelderman.
Het filmduo Jan van der Ende, lid van de vereniging, en Monique van den Broek boekte reeds eerder successen met de films "Rietland in de Randstad" en "De Vier Duindagen". Beide films worden ook in het buitenland vertoond, waaronder  in de Verenigde Staten. JANNEKE MENS, CEL


Uit: Huis-aan-Huisblad NU 12-3-1986  

NATUURLIJKE OASES DEN HAAG VASTGELEGD
De Haagse filmers Monique van den Broek en Jan van den Ende zijn 2½ jaar bezig geweest om de natuur in en rond Den Haag op het celluloid vast te leggen. Dat resulteerde in twee kilometer 16mm-film, waarvan uiteindelijk zo'n driehonderd meter is overgebleven. De AVN Den Haag e.o. en de Vereniging voor vogelbescherming Den Haag e.o. hebben de aanzet tot de film gegeven. De totale kosten ervan bedragen zo'n tachtigduizend gulden. 
De twee genoemde verenigingen hebben de Haagse filmproducenten deze opdracht gegeven naar aanleiding van het succes van hun natuurfilm "Vier Duindagen". 
"Den Haag Natuurlijk" is volgens Jan van den Ende "zowel een promotiefilm voor natuurlijk Den Haag"  als "een voorlichtingsfilm die verdere vernieling van de natuur veroordeelt".
Volgens Jan van den Ende kent de regio Den Haag evenveel plantensoorten als het natuurreservaat Voorne. "Het vreemde is echter dat bijvoorbeeld  de duinen helemaal niet beschermd zijn. Nota bene een natuurgebied van Europees belang. Het is toch belachelijk, dat men in Scheveningen nu een deel van de duinen afgraaft om er badhokjes te plaatsen" aldus de cineast, in wiens achtertuin een fazant rondscharrelt.  

De film "Den Haag Natuurlijk" laat uiteraard beelden zien van overbekende stukjes residentieel "groen", zoals de crocussen op het Voorhout en van de vele parken. Ook ziet de kijker wellicht minder bekende  natuuroases in de Hofstad. Zo wordt er aandacht  besteed aan bijvoorbeeld de in de loop der jaren zeldzaam geworden kievitsbloemen, aan vleesetende plantjes, aan de eetbare inktzwam langs de asfaltranden en aan de opvallende kadebegroeiing langs de Mauritskade. Een belangrijke plaats in de film neemt  de zwarte specht in, die dit jaar voor het eerst in Den Haag is gesignaleerd. Maar het hoogtepunt van de film is ongetwijfeld het liefdesspel van de (Haagse) ooievaar. 


 

  

Comments