Films‎ > ‎

Clingendael (1999)

27 minuten, Nederland/Engels, in opdracht van  AVN Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag.
Op het landgoed Clingendael gaan historie en natuur hand in hand en dwaalt u van verleden naar heden.
In de 17de eeuw laat de familie Doublet in een oude duinvallei  een Franse tuin aanleggen. Een eeuw later krijgt de familie van Brienen het landgoed in bezit en richten zij de tuin in volgens de Engelse landschapsstijl. De Japanse tuin van freule Daisy dateert van het begin van de 20ste eeuw. Kort na haar dood breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Rijkscommissaris Seyss-Inquart legt beslag op het landgoed en maakt het tot de "Vesting Clingendael". In 1954 koopt de Gemeente Den Haag het landgoed aan en sindsdien is het vrij toegankelijk. Nu vormt dit groene gebied, met z’n bijzondere flora en fauna, een oase van rust.  
 
Festivals
De film werd genomineerd voor de natuurfilmfestivals: Envirofilm Festival in Slowakije, Ekofilm in Tsjechië en het Roshd-filmfestival in Iran. Op het Green Film Festival in Iran ontving de film de plate of honour en op het Wild Life Festival  in de USA een Merit Award for Photography.
 
Verkoop VHS Nederlands of Engels €13,50 (ex. verzending)natuur@natuurfilm.com
Links
 
Clingendael
26 minutes,by AVN the local society for nature protection in The Hague. 
On the estate of Clingendael in The Hague the Netherlands, where history and nature go hand in hand, you can wander from the past to the present. In the 17th century the Doublet family laid out a French garden in an old dune valley. Well over a century later the estate came into the possession of the Van Brienen family, who had the grounds laid out in the style of an English country garden. The Japanese garden of Lady Daisy van Brienen dates from the early 20th century. Shortly after her death the Second World War broke out. Reich Commissioner Seyss-Inquart seized the estate and turned it into "Fortress Clingendael".

Since 1954, when the city of The Hague bought it, the estate has been open to the public. This green area now constitutes a haven of peace, accommodating many unusual trees, special plants, toadstools, birds and other animals. 

Information: VHS available for €13,50 (excl. postage) www.natuurfilm.com

 

Subpages (1): De pers
Comments