Werkgroep vogels en planten

De Werkgroep Vogels en Planten wil een breed beeld krijgen van de vogels en planten in de Bommelerwaard. Daarom en het voor ons zelf gevarieerd te houden, inventariseren we iedere excursie een ander gebied. We voeren de verzamelde gegevens in op Bommelerwaard.waarneming.nl. De werkgroep maakt deel uit van de Natuurwacht Bommelerwaard.

Op deze site staan de excursies en verslagen van de werkgroep vogels en planten van de Natuurwacht Bommelerwaard. Ook zijn er beschrijvingen van de natuurgebieden en landschapselementen te vinden waar de Natuurwacht Bommelerwaard actief is.

Vragen of opmerkingen: nwb.d.muller@gmail.com

 Follow NWBommelerwaard on Twitter