Naturizam i nudizam

Važno!

Ova stranica namijenjena je promicanju naturizma i nudizma i ne sadrži nikakve seksualne ni pornografske materijale. Ukoliko tražite takve sadržaje, predlažemo da ih potražitedrugdje.

Što je zapravo nudizam, a što naturizam?

Nudizam obično povezujemo s kupanjem i sunčanjem bez odjeće, na za to predviđenim plažama i kupalištima. Naturizam je, s druge strane, puno širi pojam, koji obuhvaća i nudizam, ali i psihološke, moralne i ekološke konotacije. Prema definiciji, to je način življenja u skladu s prirodom kojem je značajka druženje bez odjeće uz razvijanje samopoštovanja, uvažavanja drugih i pažnja prema okolišu.

Cilj i ideja ove stranice

Cilj je promovirati naturizam i nudizam na našem govornom području, uz poseban naglasak na veće aktiviranje mladih naturista. Činjenica je da je kod nas naturistička populacija uglavnom nešto starija, dok su mladi uskraćeni ovog užitka zbog raznih unutarnjih i vanjskih barijera.

Na ovim stranicama ćemo se pokušati dotaći onih tema koje muče sve one koji bi htjeli probati naturizam ili nudizam, kao i onih aktivnijih, za već iskusne naturiste. Ukoliko neka tema nije pokrivena, a željeli biste da bude, molimo javite nam.

Stranica je nastala zbog nedostatka ijedne slične stranice na našem jeziku, a uz potrebu da se na jednostavan način prikaže i približi ovakav način života, te sloboda duha i tijela koju on donosi.

Sva pitanja u vezi naturizma i same stranice možete postaviti mailom, a preporučamo posjetiti i naturistički forum na našem jeziku.