OPLEIDING NATURAL VOICE® WORKER

Werken met de helende krachten van je stem is zo oud als de mensheid zelf

Jouw stem is jouw apotheek

Voor therapeuten, onderwijzers, coaches, zorg-professionals en ieder die beroepsmatig bewust de helende krachten van zijn stem wil kunnen inzetten.

Aansluitend op de VOOR-OPLEIDING NATURAL VOICE® WORKER volgt de 2-jarige opleiding bestaande uit 6 Modules. De vooropleiding èn de modules bestaan elk uit 7 avonden in een 2-wekelijks ritme gepland.

....lees hier verder voor het ROOSTER OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

TOELATINGSEISEN

 • Je hoeft geen specifieke diploma's te hebben. Jij bent jouw unieke pakket van wijsheid, talenten, opleiding, bewustzijn, levenslessen en achtergrond. En je hebt nu sterk het gevoel dat de NATURAL VOICE® Workers Opleiding precies is wat aansluit bij jouw ontwikkelingshonger van dit moment. Je bent er helemaal aan toe.
 • Als je nog nooit in aanraking bent geweest met het werk van NATURAL VOICE® in Helga's MuziekTempel dan doe je 1 kennismakings-stemsessie (€ 50) waarin we toetsen of de opleiding een passende bestemming is voor jou.

DIPLOMA

 • Je behaalt het NATURAL VOICE® WORKER- diploma wanneer je de vooropleiding en alle 6 vervolgmodules hebt doorlopen. Èn je de NATURAL VOICE® slotpresentatie van jouw specialisatie hebt gegeven.
 • De opleiding is een ervaringstraining. Je ondervindt en ontdekt eerst. En daarna zul jij de theoretische onderbouwing die volgt na het ervaren zonder veel hersengeknars gemakkelijk bevatten. Het zit hem in de kilometers die je maakt tijdens de opleiding, het aantal vlieguren. Daar zijn 2,5 jaar voor nodig. Je ontwikkelt de NATURAL VOICE®vaardigheden die je op jouw manier vervolgens integreert in jouw professionele pakket van kwaliteiten.

Prijs per vooropleiding van 7 avonden en per module van 7 avonden is

€ 210

contant of overgemaakt naar NL33 INGB 0749 420 650 H. Smit, Tilburg


ALS GEDIPLOMEERD NATURAL VOICE® WORKER

Als gediplomeerd NATURAL VOICE® Worker weet je hoe je jouw fysieke lichaam met specifieke vaardigheden en bewustzijn kunt omzetten naar jouw NATURAL VOICE® basisvoertuig: je derde oor*.(toelichting verderop)

Als gediplomeerd NATURAL VOICE® Worker ben je in staat om onderbouwd met kennis van anatomie, fysiologie, chakraleer, de universele wetten van ritme, trilling en harmonie en met holistisch bewustzijn:

  • je stemgeluid in te zetten als een soort chirurgische laserstraal waarmee je lichamelijke blokkades kunt traceren en opheffen. Tevens ben je vaardig om aldus pijnen te verlichten met je stem.
  • mensen met verslavingsproblematieken en slaapstoornissen met je NATURAL VOICE® WORKERS vaardigheden te helpen in hun proces naar herstel.
  • mensen met veel stress, burn-outverschijnselen en overspannenheid naar een harmonischer balans te brengen met Meestercel/pijnappelklier adem- en klankwerk .
  • te werken met klankbad en vocale massage.
  • met het muziekinstrument dat het dichtst bij jou staat je NATURAL VOICE® vaardigheden met een gefixeerde grondtoon in te zetten. Dat kan zijn jouw ukelele, gitaar, je gong of simpelweg je stemvork....

LEERGANG NATURAL VOICE® WORKER

De Vooropleiding

Tijdens de Vooropleiding plons je meteen in het diepe voor wat betreft de kennismaking met de NATURAL VOICE® vaardigheden en NATURAL VOICE®bewustzijn. Het is de voorbereiding op de 2-jarige opleiding. Je krijgt een algemeen idee van de toepassingsmogelijkheden.

Het eerste jaar

In het eerste jaar vindt een intensieve verdieping plaats van jouw praktische NATURAL VOICE® vaardigheden. En leer je werken met de toepassingsmogelijkheden.

Het tweede jaar

In het tweede jaar blijf je jouw praktische NATURAL VOICE®vaardigheden verfijnen. En worden de specialisaties afgestemd. Met jouw individuele interesse en ambities èn die van je studiegenoten kiezen we welke toepassingsgebieden we nader uitdiepen.

Afronding

Na het doorlopen van de Vooropleiding en de 6 vervolgmodules rondt je de opleiding af met het geven van de NATURAL VOICE® slotpresentatie van jouw specialisatie.

Vooropleiding

Module 1 Je sterkste spier is de tong, je sterkste bot je kaak

Module 2 Van kippenvel tot op het bot

Module 3 Van mijmermelodie naar laserstraal

Module 4 Maskers, doeken en dempers

Module 5 Oerknal en boventonen

Module 6 Verandering is de constante waarde

EN VOORAL NIET JE BEST KOMEN DOEN!

dan kun je je best komen ZIJN.

Helga's werkstijl is speels, beeldend en met veel humor. De aanpak en instrumentale begeleiding laten weinig ruimte tot afdwalende gedachtes. Je wordt meegevoerd. Als vanzelf wordt je geleid naar NIET maken, bedoelen of willen. En met jouw concentratie in het volgen van de instructies overkomt je geheid spoedig de mentale switch. Opeens zit je er “in”. Zomaar uit het niets. In de flow van het moment. Overgave aan onbevangen opgaan in het geheel. Amper vijf keer ademhalen en je stem heeft vleugels. Terwijl de gerichtheid van de opdrachten er niet eens op aan lijkt te sturen worden er vervolgens wel de prachtigste meerstemmige gezangen geweven. Het woord “improvisatie” valt niet 1 keer. Maar het is wel precies wat er gedurende de hele opleiding de gehele avond gebeurt. Met dit “laten gebeuren” creëert de groep non-stop de meest betoverende Soundscapes. De schepping is eindeloos, zo ook de ruimtes waar wij kunnen reizen met onze zang.

Letterlijk ELKE avond van de opleiding is één groot feest voor je hele systeem! Met het trainen van onze vocale helingspraktijk helen we dus om te beginnen allereerst onszelf. En trakteert de studieroute ons daarbij op een toename in het vrijgeven van “feel-good” hormonen als melatonine, endorfinen, dopamine, cortison en oxytocine.

En hoe blij ben je dan?!

TOELICHTING NATURAL VOICE®TRAININGSVAARDIGHEDEN

NATURAL VOICE® is een werkvorm met een gereedschapskist genaamd: het derde oor. *Het derde oor is jouw fysieke “instrumentarium” zodanig afgesteld dat je je kunt afstemmen op een heel verfijnd en diep niveau. En daarmee kun je dan vervolgens gaan omstemmen. Omstemmen zodat je wijzigingen kunt bewerkstelligen op fysiek, emotioneel, mentaal en bewustzijnsniveau.

Je 3e OOR is de perfect uitgebalanceerde samenwerking van 3 componenten:

 1. Jouw volledig resonerende klanklichaam
 2. Je geactiveerde pijnappelklier (het derde oog) mèt zintuiglijke waarneming
 3. Afstemming in je bovenkamer met vertraagde hersengolven

1. Jouw volledig resonerende klanklichaam

Je leert werken met de Wet van Trilling. Trilling is het toverwoord van de schepping. Elke ster, elke zandkorrel, elke boom. Van muur tot tafel tot gedachte tot mens. Alles in en om ons heen bestaat uit trilling. En de hoeveelheid trillingen per seconden bepaalt de hoogte van de toon. Genoemd: frequentie. Dus ook ons lichaam resoneert op een bepaalde frequentie. Onze grondtoon. Zo kan bijvoorbeeld de keizerspinguïn, met diens opmerkelijke gehoor, in een kolonie van duizenden piepende jongen toch het eigen jongen met het unieke piepgeluid terugvinden.

Je leert hoe je jouw fysieke lichaam kunt omzetten naar een volledig resonerende klankkast. Het muziekinstrument dat jij bent, ontdaan van maskers, doeken en dempers. Met al je cellen, spieren, botten, pezen, zenuwen, aders, huid en haar in trilling. Inclusief de trillings-lagen rondom jou. Op dit punt aangekomen kun je met jouw klinkende lichaam ook gaan luisteren. Als een soort “auditieve scanner” met je vibraties je cliënt/patiënt “lezen”. Zoals dove, dan wel slechthorende, mensen kunnen dansen op de maat van de muziek die zij niet kunnen horen via hun trommelvliezen maar wel fysiek kunnen voelen via de vloer waarop de luidsprekerboxen met het geluidsfront naar onder zijn gekeerd.

2. Het derde oog als onderdeel van het derde oor

De pijnappelklier is een minuscuul hersenorgaantje dat loopt op zonlicht. En zo reguleert de pijnappelklier het melatonine-gehalte in ons bloed en hersenvocht en daarmee onze slaap-waak cyclus. Binnen veel culturen, volkeren en religies het beschouwd als een bewustzijnsklier van intuïtie, visioenen en reizen naar andere dimensies. Een energetisch oog waarmee je dingen kunt ‘zien’ die je met je twee ogen niet kunt waarnemen. Een poort tussen de fysieke en spirituele wereld die zich opent wanneer de toon van de hersengolven wordt verlaagd. Als NATURAL VOICE® Worker benut je de geactiveerde pijnappelklier in samenwerking mèt je zintuiglijke waarnemingen en je vol resonerende klanklichaam.

3. Afstemming in je bovenkamer

Hersengolven (brainwaves) stellen onze hersencellen in staat om met elkaar te communiceren. De intensiteit van onze hersengolven is afhankelijk van wat we op dat moment aan het doen zijn. (slapen, sporten, studeren, stress...) Ook hier is, net als in muziek, de Wet van Trilling aan de orde: het aantal golfjes of trillingen per seconde noemen we frequenties. En hoe langzamer de hersengolven, hoe lager de toon. Met gerichte NATURAL VOICE® adem- en klanktoepassing kunnen we contact maken met en invloed uitoefenen op de onderdelen in onze hersenpan. De samenwerking van het oerbrein, het limbische systeem (het emotionele brein), de neocortex (ons gezonde verstand) en de pijnappelklier wijzigt, de beide hersenhelften synchroniseren. Daarmee vertragen we onze hersengolven richting 4 - 8 Hz Thèta. Dit is het niveau van lichte slaap, REM-slaap, dagdromen of in een staat van trance. We betreden met onze klinkende wereld de droomstaat maar blijven daarbij wel wakker. Alleen leunt de immer babbelende kwebbelkous in ons hoofd (de neocortex alias ons gezonde verstand) nu rustig achterover. Het denken voorbij zijn we beland in een zuivere, onverstoorde dialoog. Met onszelf en datgene waar wij ons maar op willen richten. Ons derde oor is nu geopend.

Het derde oor, jouw oor van wijsheid


Ps het lezen van deze toelichting duurt vele malen langer dan het tempo waarin Helga de studenten binnen de kortste keren heeft meegevoerd naar de beschreven staat van vrije zangvogel in ehbo-uitvoering