Strona główna

Projekt "Natura jako dar"

          

Szkoła nasza uczestniczy w projekcie wielostronnym w ramach programu Comenius. Tematem przewodnim jest "Natura jako dar".
Koordynator- szkoła z Turcji
Szkoły partnerskie-Finlandia, Niemcy, Włochy.
ZOBACZ: www.natureasagift.net