Tema 5: MateriaA MATERIA

A DENSIDADE E A FLOTABILIDADE:
Os corpos que teñen menos densidade ca a da auga flotan nela mentras que se teñen unha densidade maior, afondan. A densidade da auga é de 1g/cm3

MESTURAS
COMO SEPARAR MESTURAS
Fonte: libro de Anaya 5º EP: Aprender é crecer

PARA PRACTICAR
A materia:
http://agrega2.red.es//repositorio/26012010/07/es-an_2009043043_7960400/index.html?ln18=gl&pathODE=f10/0_ID/&maxScore=88&interfaz=interfaz_t01&titleODE=.:%20A%20materia%20:.

http://www.silandeira.es/PROXECTO/Unidade5/5_materia-enerxia.html

https://cplosangeles.educarex.es/web/quinto_curso/naturales_5/materia_5/materia_5.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/ceip_san_rafael/materia/materia.html

Laboratorio virtual de medida de masa:
https://conteni2.educarex.es/mats/14341/contenido/interfaz.swf
Laboratorio virtual de medida de volume:
https://conteni2.educarex.es/mats/14344/contenido/interfaz.swf
Experimentos interactivos: masa, volume, densidade:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/densidad.htm
Webquest:
http://www.proyectohormiga.org/udidac/lamateria/index.htm

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Educarchile/conocimento/22_jugando_separar/LearningObject/index.html

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_CMedio_gal_ud6_Separacion_de_mesturas_/frame_prim.swf


https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/la_materia/las_mezclas/las_mezclas.html

Comments