Nattvandra Norrmalm

Hej 
Nattvandra Norrmalm Finns endast på Facebook numera. 

Nattvandringarna startade våren 2004 och har varit frivillig sedan starten.

 SAMORDNARE TELEFON
 Stefan Evensen 0704-22 60 79nattvandrare Stockholm norrmalm