ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน  ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่
Comments