อาหารประจำภาคเหนือ

 อาหารภาคเหนือ  ส่วนใหญ่รสชาติไม่จัด  ไม่นิยมใส่น้ำตาลในอาหารความหวาน
จะได้จากส่วนผสมของอาหารนั้นๆ   เช่น  ผัก   ปลา และนิยมใช้ถั่วเน่าในการปรุงอาหาร  
       
         คนเหนือมีน้ำพริกรับประทานหลายชนิด อาทิ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่องผักที่ใช้จิ้ม
ส่วนมากเป็นผักนึ่ง

          ส่วนอาหารที่รู้จักกันดีได้แก่   ขนมจีนน้ำเงี้ยว   ที่มีเครื่องปรุงสำคัญขาดไม่ได้ คือ
ดอกงิ้ว   ซึ่งเป็นดอกนุ่มที่ตากแห้ง  ถือเป็นเครื่องเทศพื้นบ้านที่มีกลิ่นหอม  หรืออย่าง
ตำขนุน  แกงขนุน  ที่มีส่วนผสมเป็นผักชนิดอื่น   เช่น ใบชะพลู ชะอม และมะเขือส้ม
 
  เมนูอาหาร
 
 
แกงโฮะ
ข้าวซอย ไส้อั่ว
แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม

ขนมจีนน้ำเงี้ยว
 
 

YouTube Video

 
 

วิดีโอ YouTube

 
ข้าวซอยไก่
 

วิดีโอ YouTube

 
น้ำพริกหนุ่ม
 

วิดีโอ YouTube

 
แกงฮังเล
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
พะโล้หมูสามชั้น
 
Comments