สวัสดีครับ.. ยินดีต้อนรับสู่เว็บ e-Portfolio ของ นายณัฐพร กันพุ่ม ครับ !!
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ
ในการเก็บข้อมูลผลงานต่างๆและข้อมูลประวัติโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
ติดต่อได้ที่ FB : Jane Nattaporn Gunpom
นายณัฐพร กันพุ่ม รหัสนักศึกษา 6015602026
เกรดวิชา BA231 ที่ต้องการ คือ AComments