หน้าแรกประวัติส่วนตัว
  • ชื่อนายณัฐผไท  สุทธิเสริม                ชื่อเล่น ต้น
  • ที่อยู่ บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
ประวัติการศึกษา
  • จบ ม.3 โรงเรียนเขลางค์นคร
  • จบ ปวช. วิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • จบ ปวส. วิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • จบ ป.ตรี ราชภัฎมหาสารคราม
  • จบ ป.โท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
Comments