แมวไทย

แมวไทย คือแมวที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคุณสมบัติที่ทำให้แมวไทยเหนือกว่าแมว ชนิดอื่น คือ อุปนิสัย แมวไทยมีความฉลาด มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิด รู้จักประจบ รักบ้าน รักเจ้าของ และเหนืออื่นใด คือ รักความอิสระของตัวเองเป็นชีวิตจิตใจ อิสระที่ จะกิน จะดื่ม หรือจะไปไหนตามที่ใจชอบ ซึ่งถือว่าเป็นบุคลิกประจำตัวที่ทำให้แตกต่างจากแมวพันธุ์อื่น สีสันตามตัวของแมวไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักรักแมวรู้สึกสุขใจยามได้มอง ไม่ว่าจะเป็น วิเชียรมาศ เก้าแต้ม ขาวมณีหรือขาวปลอด นิลรัตน์หรือดำปลอด ศุภลักษณ์หรือ ทองแดง สีสวาดหรือแมวไทยพันธุ์โคราช ต่างล้วนได้รับความสนใจ จากเจ้าของและผู้สนใจทั้งสิ้น
เมื่อ ปี พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานแมววิเชียรมาศคู่หนึ่งให้แก่ กงสุลอังกฤษชื่อนาย โอเวน กูลด์ (Owen Gould) แมว ไทยคู่นี้ชนะการประกวดแมวที่ กรุงลอนดอน และทำให้ชาวอังกฤษนิยมเลี้ยงแมวไทยมากขึ้น ในที่สุดก็แพร่หลายไปทั่วโลก และแมววิเชียรมาศก็เป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า "Siamese Cat" หรือแมวสยาม
สำหรับในประเทศไทย คนไทยที่เป็นที่รับรู้ดีว่าชอบเลี้ยงแมวไทย อาทิ เช่น นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายพิชัย วาสนาส่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศ และ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) เป็นต้น
ชนิดของแมวไทย
แมว ไทย (วิฬาร) ที่ยังเหลือให้พบเห็นในปัจจุบันนี้มี 6 ชนิดคือ วิเชียรมาศ สีสวาด ศุภลักษณ์ โกญจา ขาวมณี และแซมเสวตร แต่แท้จริงแล้วในสมุดข่อยโบราณได้กล่าวถึงแมวไทยว่ามีทั้งหมด 23 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็นแมวให้คุณ 17 ชนิด และ แมวร้ายให้โทษอีก 6 ชนิด
ตำราดูแมวลักษณะดี 17 ชนิด

1 แมวชื่อ วิลาศ

o ราวคอทับถงาดท้อง ………… สองหู
ขาวตลอดหางดู
…………………. ดอกฝ้าย
มีเสวตรสี่บาทตรู
………………. สองเนตร เขียวแฮ
งามวิลาซลามคล้าย
……………. โภคพื้นกายดำ
ตัวสีดำ จากคอตลอดท้องจากสองหูตลอดหางและขาทั้งสี่มีสีขาว ตาสีเขียว
ตำราว่า จักได้เป็นนาย ผู้ใหญ่ทรัพย์สินจักมาเนืองไนเพียบพร้อมบริบูรณ์


2 แมวชื่อ นิลรัตน์

o สมยานามชาติเชื้อ ……… นิลรัตน์
กายดำสิทธิสามรรถ
……….. เลิศพร้อม
ฟันเนตรเล็บลิ้นทัต
……….. นิลคู่ กายนา
หางสุดเรียวยาวน้อม
………. นอบโน้มเสมอเศียร
มีสีดำทั่วทั้งตัว เล็บ ลิ้น ฟัน ตา ก็มีสีดำด้วย
ตำราว่า ผู้ใดเลี้ยงแมวลักษณะเช่นนี้ไว้ จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง จะสมบูรณ์พูนสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ไมมีภัยอันตรายใดๆ


3 แมวชื่อ นิลจักร

o นิลจักรบอกชื่อช้อย ……….. ลักษณา
กายดุจกลปีกกา
……………….. เทียบแท้
เสวตรรอบรัดกรรฐา
…………. โดยที่
เนาประเทศได้แม้
……………. ดั่งนี้ควรถนอม
ตัวสีดำสนิทที่คอมีสีขาวอยู่โดยรอบราวกับสวมปลอกคอสีขาว
ตำราว่า กายดำคอขาวรอบขนใครเลี้ยงเกิดผลสมบัติมากมี


4 แมวชื่อ เก้าแต้ม

o สลับดวงคอโสตรัดต้น ……….. ขาหลัง
สองไหล่กำหนดทั้ง
………………. บาทหน้า
มีโลมดำบดบัง
…………………….. ปลายบาท สองแฮ
เก้าแห่งดำดุจม้า
…………………. ผ่านพื้นขาวเสมอ
ตัวสีขาว มีแต้มสีดำรวม 9 แต้ม คือที่คอ หัวต้นขาทั้งสอง ไหล่ทั้งสองต้นขาหลังและที่ท้ายตัวหนึ่ง
ตำราว่า เสมออย่างม้าเทศมีศรีแม้นใครเลี้ยงดีค้าขายจะได้กำไรดี มีทรัพย์สินเพิ่มพูน


5 แมวชื่อ มาเลศ หรือ ดอกเลา แมวสีสวาท

o วิลามาเลศพื้น ………………… พรรณกาย
ขนดังดอกเลาราย
………………. เรียบร้อย
โคนขนเมฆมอปลาย
…………… ปลอมเสวตร
ตาดั่งน้ำค้างย้อย
…………………. หยาดต้องสัตบง
มีขนสีดอกเลา เหมือนกับเมฆเทายามฟ้าพยับฝนตาหยาดเยิ้มดั่งน้ำค้างย้อยต้องกลีบบัว(สีสวาด)
ตำราว่า ถ้าพบเจอให้เลี้ยงไว้ ะมีความสุขสวัสดีมีสิริมงคล จะเป็นที่เมตตาแก่หญิงชายทั่วไป
จะเป็นที่รักใคร่ของหญิงชายทั้งหลายเพราะแมวนั้นมีเสน่ห์


6 แมวชื่อ แซมเสวตร

o ขนดำแซมเสวตรสิ้น …………. สรรพภางค์
ขนคู่โลมกายบาง
…………………. แบบน้อย
ทรงระเบียบสำอาง
……………….. เรียวรุ่นห์ งามนา
ตาดั่งแสงหิ่งห้อย
………………….. เปรียบน้ำทองทา
ขนสีดำ แซมขาว ขนบางสั้น รูปร่างเพรียวตาดั่งแสงหิ่งห้อย
ตำราว่า เลี้ยงดี มีคุณหนักหนาจงเร่งหามาอย่างเคลือบแคลงสงสัย


7 แมวชื่อ รัตนกำพล

o สมยากาเยศย้อม ……………….. สีสังข์
ชื่อรัตนกำพลหวัง
………………….. ว่าไว้
ดำรัดรอบกายจัง
……………………. หวัดอก หลังนา
ตาดั่งเนื้อทองได้
……………………. หกน้ำเนียรแสง
ตัวสีขาวเหมือนหอยสังข์ แต่ที่รอบตัวตรงส่วนอก มีลักษณะคล้ายสายคาดสีดำตาเป็นประกายสีเหลือง
ตำราว่า ใครเลี้ยงจะมียศถาบรรดาศักดิ์ดานุภาพ คนเกรงกลัว


8 แมวชื่อ วิเชียรมาศ

o ปากบนหางสี่เท้า ………. โสตสอง
แปดแห่งดำดุจปอง
………. กล่าวไว้
สีเนตรดั่งเรือนรอง
………. นาคสวาดิ ไว้เอย
นามวิเชียรมาศไซร์
……… สอดพื้นขนขาว
ตัวสีขาว(ครีม) ปาก หาง เท้าทั้งสี่ และหูทั้งสอง มีสีเข้ม (น้ำตาล) รวม 8 แห่ง ตาสีฟ้า
ตำราว่า มีคุณยิ่งล้ำ หนักหนาจักนำโภคาพิพัฒน์สมบัติเพิ่มพูน


9 แมวชื่อ ศุภลักษณ์ หรือ ทองแดง

o วิลาศุภลักษณ์ล้ำ ……………. วิลาวรรณ
ศรีดังทองแดงฉัน
…………….. เพริศแพร้ว
แสงเนตรเฉกแสงพรรณ
…… โณภาษ
กรรษสรรพโทษแล้ว
…………. สิ่งร้ายคืนเกษม
ทองแดง ตัวสีทองแดง (สนิมเหล็ก)ตาเป็นประกายสีอำพัน
ตำราว่า ใครเลี้ยงไว้จะได้ยศถายิ่งพ้นพรรณนาจะได้เป็นอำมาตย์มนตรี


10 แมวชื่อ มุลิลา

o มุลิลาปรากฎแจ้ง ……………. นามสมาน
ใบโสตสองเสวตรปาน
………… ปักล้วน
ศรีตาผกาบาน
………………….. เบญจมาศ เหลืองนา
หางสุดโลมดำถ้วน
……………… บาทพื้นกายเศียร
ตัวสีดำ สองหูขาว ตาสีเหลืองราวดอกเบญจมาศ
ตำราว่า ควรเลี้ยงแด่สงฆ์ เล่าเรียนสิ่งใดมั่นคงมิได้ลืมหลง สำเร็จสมความปรารถนา


11 แมวชื่อ กรอบแว่น หรือ อานม้า

o หนึ่งนามกรอบแว่นพื้น ………… เสวตรผา
ขนดำเวียนวงตา
…………………….. เฉกย้อม
เหนือหลังดั่งอานอา
…………………. ชาชาติ
งามดั่งวงหมึกพร้อม
…………………. อยู่ด้าวใดแสวง
ตัวสีขาว แต่กลางหลังมีสีดำเหมือนกรอบแว่น
ตำราว่า แมวนี้มีราคาแสนตำลึงทองคำใครเลี้ยงก็จะนำเกียรติยศมาให้


12 แมวชื่อ ปัศเวต หรือ ปัดตลอด

o ปัศเวตลักษณนั้น ……………. ปลายณา ษาฤา
ขาวตลอดหางหา
…………………. ยากพร้อม
รลุมเฉกสลับตา
………………….. กายเฟพเดียวแฮ
ตาดั่งคำซายล้อม
…………………. บุศน้ำพลอยเหลือง
ตัวมีสีดำตรง แต่จมูกจรดปลายหางมีริ้วขาวตาเป็นประกายดั่งพลอยสีเหลือง
ตำราว่า ผู้ใดเลี้ยงไว้ ผู้นั้นจะได้มีความเจริญยิ่งกว่าพี่น้องในตระกูลเดียวกันจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูง


13 แมวชื่อ การเวก

o มีนามการเวกพื้น …………….. กายดำ
ศรีศรลักษณนำ
………………….. แนะไว้
สองเนตรเหลื่อมแสงคำ
………… คือมาศ
ต่างที่นาษาไซร์
……………………. เสวตรล้วนรอบเสมอ
ตัวสีดำจมูกมีสีขาวราววาดไว้ตาเป็นประกายสีทอง
ตำราว่า ผู้ใดเลี้ยงจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ภายใน 7 เดือนและเจ้านายจะให้ลาภเป็นจำนวนมาก


14 แมวชื่อ จตุบท

o จตุบทหมดเฟศน้อม ……………. นามแสดง ไว้นา
โลมสกลกายแสง
…………………… หมึกล้าย
สี่บาทพิศเล่ห์แลง
…………………… ลายเสวตร
ตาเลื่อมศรีเหลืองคล้าย
……………. ดอกแย้มนางโสรน
ตัวสีดำ เท้าทั้งสี่สีขาว ตาสีเหลืองเหมือนดอกโสน
ตำราว่า ถ้าพบแมวลักษณะนี้จงมีความกรุณาอย่าทำอันตรายแมวนั้นจะให้คุณแก่ผู้เลี้ยง


15 แมวชื่อ โสงหเสพย

o เสนาะโสงหเสพยชื่อเชื้อ ………… ดำกาย
ขาวที่ริมปากราย
……………………… รอบล้อม
เวียนเถลิงสอสังข์ปลาย
……………… ณาษิก อยู่แฮ
ตาดั่งศรีรงย้อม
………………………… หยาดน้ำจางแสง
ตัวสีดำ ปาก-จมูกสีขาว รอบคอสีขาว ตาสีเหลือง
ตำราว่า ใครเลี้ยงจะเกิดผลดี มีสิริมงคล


16 แมวชื่อ กระจอก

o มีนามกระจอกนั้น …………. ตัวกลม งามนา
กายดำศรีสรรพสม
…………… สอดพื้น
ขนขาวเฉกเมฆลม
……………. ลอยรอบ ปากแฮ
ตาประสมศรีชื้น
……………….. เปรียบน้ำรงผสาน
เป็นแมวตัวกลมงาม มีสีดำ รอบปากสีขาวตาสีเหลือง
ตำราว่า ผู้ใดพบจงเลี้ยงไว้เถิดจะได้ที่ดินไร่นาได้ทรัพย์สินสมบัติ ถ้าเป็นไพร่จะได้เป็นนาย


17 แมวชื่อ โกญจา

o กายดำคอสุดท้อง …………….. ขาขนเลเอียดเฮย
ตาดั่งศรีบวบกล
…………………. ดอกแย้ม
โกนจาพจนิพนธ์
………………… นามกล่าว ไว้นา
ปากแลหางเรียวแฉล้ม
………… ทอดเท้าคือสิงห์
มีสีดำ ขนละเอียด ตาสีเหลือง หางเรียวท่าทางเดินสง่าเหมือนสิงโต
ตำราว่า แมวนี้เป็นแมวมงคลผู้ใดเลี้ยงไว้จะได้รับผลดีมีทรัพย์สินสมบัติมากมาย
Comments