Wat is mediawijsheid?

Media

Wat is media? Van Dale zegt hierover:

me·dia de; mv middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz.; vgl medium

me·di·um het; o -dia hulpmiddel -s (spiritisme) persoon door wie een geest zich uitspreekt -diaal wat dient tot overdracht van informatie: de media hebben erover bericht; nieuwe ~ digitale; massamedia

 

Media is dus het meervoud van ‘medium’ en is een transportmiddel om informatie, communicatie en entertainment te versturen. Naast radio, televisie, pers en internet is de mens (de stem) zelf dus ook een medium.

 

Definitie van mediawijsheid

De Raad voor Cultuur heeft in haar rapport 'Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap' de term ‘mediawijsheid’ als volgt gedefinieerd:

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Mediawijsheid is dus het doel, waarbij ‘mediaonderwijs’ het middel is om het doel te bereiken.

Ċ
Manuela Steenkamp,
7 aug. 2014 05:36
Ċ
Manuela Steenkamp,
7 aug. 2014 05:36
Ċ
Manuela Steenkamp,
7 aug. 2014 05:36
Comments