Nationale Opleiding MediaCoach

De Raad voor Cultuur heeft in het eerder genoemde adviesrapport geadviseerd mediacoaches op te leiden en aan te stellen op scholen. In navolging op dit advies is in Nederland de Nationale Opleiding MediaCoach ontwikkeld. De opleiding is een gezamenlijke ontwikkeling van een groot aantal organisaties, waaronder Stichting Media Makkers, Stichting De Kinderconsument, De Vereniging Openbare Bibliotheken, het NICAM, Stichting Leerplan ontwikkeling, Stichting Beeld en Geluid, Kennisnet en Waag Society.

De Nationale Opleiding MediaCoach is een post-HBO opleiding voor professionals in het onderwijs, media- en bibliotheek, bedrijfsleven en jeugdzorg. De opleiding wordt ondersteund door de Europese Commissie en leidt Nationaal MediaCoaches op tot specialisten op het gebied van mediawijsheid en jeugd. Het edamen en de verplichte terugkomdagen leiden tot het officiƫle Nationaal MediaCoach Certficaat. Organisaties waar een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam is, hebben het recht het officiƫle Nationale Keurmerk Mediawijsheid te voeren.


Comments