เรียงความเรื่องวันแม่

เรียงความเรื่องวันแม่

วันแม่นี้หนูขอให้แม่มีความสุขและหนูจะเป็นเด็กดีของ

คุณพ่อคุณแม่และหนูจะไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูจะ

ไม่พูดคำที่พูดกับคุณแม่ไม่ดีไปและอยากขอบคุณคุณแม่ที่

ทำอะไรให้ทุกสิ่งๆหนูจะทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่และหนู

จะไม่ด่าคุณพ่อคุณแม่ ที่ผ่านมาหนูขอโทษที่ทำอะไรไม่ดีต่อ

คุณพ่อคุณแม่ไปคะ

Comments