Læring av naturfagbegreper hos barnehagebarn

"Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna ... lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale  om fenomener i den fysiske verdenen."
- Rammeplanen for barnehage (2011, s. 45)
Læring av naturfagbegreper hos barnehagebarn:
Nordisk studiemodul for førskolelærerutdanningen (NATGREP) - mot livslang læring i naturvitenskap!


NATGREP er et Nordplus Higher Education nettverk koordinert av Høgskolen Stord/Haugesund. Hovedmålet med nettverksarbeidet er å utvikle en felles nordisk studiemodul forførskolelærerutdanningen. Utdanningen skal fokusere på innlæring av naturfaglige begreper i barnehagen utført av førskolelærerstudenter og ansatte. Barna skal få tidlig erfare og få den første kjennskap av begrepene - tidligere enn troliges de fleste barn får i dag. Dette ønsker vi skal bli den første starten for barnas livslang læring i naturvitenskapene. Dette vil gi oss en bred bakgrunn for utvikle og spre innovative læringsprosesser gjennom systematisk utveksling av erfaringer og god praksis. Siste nytt, se her: Nyheter

 
Prosjektet danner grunnlag for NatGrep2: http://prosjektsider.hsh.no/natgrep/.


Webmaster: Tarja Tikkanen - Contact: tarja.tikkanen@hsh.no


NATGREP, 4.møte i Oslo, Norway, 03/2013 Bilde: K. Nordahl