Start


YouTube VideoInom undervisningen har dialog och samarbetet allt mer blivit en viktig ingrediens för lärandet och som lärare måste man fundera över vilket stöd som behövs för att uppmuntra till högre grad av samarbete. Ett utmärkt stöd och verktyg är internet och alla möjligheter det kan leda till. 

Nätbaserat lärande innebär att läraren måste tänka annorlunda och i nya banor. Det är fortfarande viktigt att fokusera på innehållet och inte på själva tekniken. Uppgifterna måste anpassas till en verksamhet som än mera fokuserar på dialog och samarbete. Detta innebär att när väl en kurs är planerad och startar upp är en stor del av arbetet gjort. Ett arbete som i hög grad kan nyttjas vid planering av kommande kurser, speciellt när det gäller återkommande kurser. Fokus bör alltid ligga på de studerande och hur de lär sig på bästa möjliga sätt. Nätbaserad undervisning innebär ett nytt förhållningssätt och nya sätt att arbeta men det handlar också om en så väsentlig sak som att de studerande skall lära sig arbeta med stöd av nätet, både i utbildningen och senare ute i arbetslivet. Detta skapar förutsättningar för de studerande att dra nytta av erfarenhetsutbyte med andra på nätet, dvs. genom dialog, kommunikation och samarbete.

Ha gärna med dig ledorden meningsfullt lärande, kommunikation, dialog och förståelse genom hela processen. Fråga dig hela tiden ”Hur lär sig de studerande och vad skall de lära sig”. Materialet i handboken är uppdelat i planering, produktion, genomförande och kursavslut. Dessutom hittar du några korta filmer för varje avsnitt och några mallar du kan använda för din planering. Avslutningsvis finns tips på lösningar och förslag när du börjar din planering liksom tips på vanliga program som används inom skolorna.Handboken är framtagen av 
Ålands landskapsregering, projekt Nätpedagogik
Tel: 018-25000
E-post: carola.eklund@regeringen.ax
Handledare: Ronny Holmström
Subpages (1): Skriv ut handboken