Zrealizowane projekty

I. Zrealizowane projekty w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – Oś Leader w zakresie Małych Projektów:

1) „Kruków to kultywowanie tradycji”(2011r.-2012r.) - wartość projektu 11.882 zł - dofinansowanie 7.798,81 zł

2) „Wykonanie tablic informacji turystycznej i witaczy” (2012r.) - wartość projektu 5.903,33 zł - dofinansowanie 4.378,53 zł

3) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krukowie w urządzenia i sprzęt gastronomiczny” (2013r.) wartośc projektu 11.886,69 zł - dofinansowanie 9.510,95 zł

4) „Ratując zabytkową kapliczkę poprawiamy atrakcyjność turystyczną wsi Kruków” (2014r.) wartość projektu 29.356,24 zł - dofinansowanie 25.000 zł

5) „Zakup i montaż markizy i stołów z ławkami na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Krukowie” (2014r.) wartość projektu 22.036,40 zł - dofinansowanie 17.629,12 zł

6) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krukowie” (2014r.) wartość projektu 10.689,64 zł - dofinansowanie 7.199,27 zł

II. Projekt w ramach konkursu konkursu pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

1) „Stowarzyszenie „Nasz Kruków” realizuje Odnowę Wsi Dolnośląskiej” (2013r.) - wartość projektu 5.190,50 zł - dofinansowanie 4.670 zł

III. Projekt zrealizowany przez Gminę Żarów w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – Oś Leader w zakresie 313 – Odnowa i Rozwój Wsi:

1) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruków” (2013r.) - wartość projektu 391.116,63 zł - dofinansowanie 236.120 zł

IV. Projekt realizowany w ramach programu ENERIS Pomysły chroniące środowisko

1) Wieś Kruków wykorzystuje tereny wspólne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom (2016r.) wartość projektu 5.000 zł

V. Projekt w ramach kampanii Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” - „Pszczoły proszą o pomoc” (2016r.) wartość projektu 6.000 zł


FUNDUSZ SOŁECKI:

2011r. - kwota 6.356 zł

Wylanie płyty betonowej na boisku

Zakup obrzeży krawężnikowych i betonowej kostki – zagospodarowanie skwerku

Zakup naczyń porcelanowych i szklanych, sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej

Imprezy cykliczne

2012r. - kwota 8 534,24 zł

Zakup sprzętu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej (m.in. chłodziarka, pogrzewacz, kuchenka gazowa przenośna, termos gastronomiczny)

Zagospodarowanie terenów zielonych

Paczki mikołajkowe dla najmłodszych

2013r. - kwota 9 354,70 zł

Zadaszenie nad płyta rekreacyjną

• Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku

Paczki mikołajkowe dla najmłodszych

2014r. - kwota 11 536,32 zł

Modernizacja boiska sportowego

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Paczki mikołajkowe dla najmłodszych

2015r. -kwota 11.544,59 zł

• Zakup traktorka ogrodowego

• Organizacja imprez cyklicznych

• Zakup materiałów na wiatę
Comments