Krukowianie

Zespół „Krukowianie” został założony na potrzeby występów tylko na Dożynkach Gminnych. Jednak pomyślna współpraca przy przygotowywaniu repertuaru na Dożynki w 2014 roku zaowocowała utworzeniem stałego zespołu, który w październiku tego samego roku wystąpił podczas uroczystości otwarcia zabytkowej Kapliczki w Krukowie po jej remoncie, umilał także czas śpiewem kolęd podczas spotkania opłatkowego dla mieszkańców wsi. Zajął się także przygotowaniem oprawy muzycznej podczas Mszy św. w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz uroczystych Mszy w Kościele w Zastrużu. Przygotował także recital na uroczystość obchodów powstania Stowarzyszenia „Nasz Kruków”, które odbyło się w lutym bieżącego roku. W maju wystąpił podczas IV Majówki na Granitowym Szlaku w Kostomłotach oraz na Przeglądzie Zespołów Ludowych w Żarowie. W sierpniu wystąpił na imprezie organizowanej przez GCKiS w Żarowie pn. Zakończenie Lata, natomiast we wrześniu na Dożynkach Gminnych w Wierzbnej.

Zespół „Krukowianie” występuje w składzie: Henryk Daniel – kierownik Zespołu, Agnieszka Banasik, Katarzyna Banasik-Bendlewska, Maja Banasik, Zofia Banasik, Henryka Lichwała, Małgorzata Miodowska, Helena Petryszyn, Magdalena Rypan, Danuta Wieloch, Urszula Witkowska, Krystyna Ziaja, Zofia Domagała oraz Robert Miodowski.


Występy zespołu:

1. Dożynki Gminne w Żarowie 14.09.2014r.

2. Otwarcie Kapliczki w Krukowie 18.10.2014r.

3. Spotkanie Opłatkowe 13.12.2015r.

4. Zabawa Karnawałowa 14.02.2015r.

5. Oprawa muzyczna Mszy św. Boże Narodzenie 2014r.

6. Oprawa muzyczna Mszy św. Wielkanoc 2015r.

7. Oprawa muzyczna Ślubu 11.07.2015r.

8. Oprawa Mszy Odpustowej 15.08.2015r.

9. IV Majówka na Granitowym Szlaku w Kostomłotach 17.05.2015r.

10. Przegląd Zespołów Ludowych w Żarowie w 23.05.2015r.

11. Zakończenie Lata w Żarowie 29.08.2015r.

12. Dożynki Gminne w Wierzbnej 06.09.2015r.

13. XVII Festiwal Pieśni Patriotycznej 11.11.2015r.- Zespół Krukowianie zdobył Wyróżnienie

14. Spotkanie Opłatkowe 13.12.2015r.

15. Oprawa muzyczna Mszy św. Boże Narodzenie 2015r.

16. Recital w świetlicy 9.01.2016r.

17. Występ podczas XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2016r.

18. Oprawa muzyczna Mszy św. Wielkanoc 2016r.

19.  XXI Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą – Mietków 2016“ 21.05.2016r.

20. VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej w Żarowie 28.05.2016r.

21. Oprawa muzyczna Ślubu 11.06.2016r.

22. Noc Świętojańska w Żarowie 25.06.2016r.

Comments