Aktualności


Bez nazwy

opublikowane: 6 mar 2017, 23:31 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków


Karnawał Krukowian

opublikowane: 6 mar 2017, 23:28 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków

Mieszkańcy Krukowa dotrzymują tradycji i co roku wspólnie bawią się na imprezie karnawałowej, tym razem połączonej z świętowaniem Dnia Zakochanych.

W sobotę 11 lutego w Krukowiskiej świetlicy odbyła się Zabawa Karnawałowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie „Nasz Kruków”. W przygotowania zabawy zaangażowało się wielu mieszkańców wsi. Panie przez kilka dni przygotowywały pyszne przekąski, sałatki i słodkości. Panowie zajęli się dekoracją świetlicy i oprawą muzyczną.

Oficjalnego powitania mieszkańców i gości dokonał sołtys Andrzej Grabowski, który zaznaczył, że impreza karnawałowa w naszej wiosce to już tradycja i bardzo raduje fakt, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem. W zabawie uczestniczyła również Radna Maria Tomaszewska z małżonkiem.

Wszyscy świetnie się bawili przy suto zastawionych stołach oraz przy dobrej muzyce.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspólnie miło spędzony czas oraz za zaangażowanie w przygotowaniu zabawy.

Krukowskie kolędowanie

opublikowane: 17 sty 2017, 22:53 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków

W niedzielę 15-go stycznia mieszkańcy Krukowa spotkali się w świetlicy wiejskiej na wspólnym kolędowaniu. Pod dach gościnnej krukowskiej „szopy” zawitali także Burmistrz naszej Gminy – Pan Leszek Michalak oraz Radna Pani Maria Tomaszewska, którzy przy tej okazji złożyli Krukowianom życzenia wszelkiej pomyślności w 2017 Roku.

W świąteczny nastrój - piosenką „Jest taki dzień” - wprowadził mieszkańców wsi Zespół „Krukowianie”. Uczestnicy spotkania dzieli się opowieściami o panujących w ich domach tradycjach wigilijnych i ulubionych potrawach. Opowieści przeplatano licznymi – tymi bardziej i mniej znanymi – kolędami. Okazało się, że szczególnie bliska sercu naszego Burmistrza jest kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Na stołach nie mogło oczywiście zabraknąć przepysznych ciast przygotowanych przez krukowskie gospodynie. Spotkanie upłynęło w ciepłej, radosnej atmosferze.

Mamy nadzieję, że wpisze się ono w coroczny kalendarz krukowskich imprez.

Małgorzata Miodowska

Spotkanie seniorów

opublikowane: 31 paź 2016, 08:15 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków

W dniu 16.10.2016 na świetlicy wiejskiej spotkali się najstarsi mieszkańcy wsi Kruków aby powspominać wspólnie dawne czasy. Przy okazji spotkania Pan Leszek Lichwała zaprezentował zebrane materiały takie jak fotografie, dokumenty i przeprowadzone wywiady z pierwszymi mieszkańcami Krukowa, którzy osiedlili się tu po II Wojnie Światowej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Podsumowanie projektów

opublikowane: 25 paź 2016, 12:57 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków   [ zaktualizowane 25 paź 2016, 12:58 ]

Dnia 22.10.2016r. w Krukowie podsumowaliśmy uroczyście projekt „Wieś Kruków wykorzystuje tereny wspólne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom, realizowany w ramach programu ENERIS Pomysły chroniące środowisko oraz projekt w ramach kampanii Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” - „Pszczoły proszą o pomoc”.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Nasadzenia roślin przy świetlicy, kapliczce i skwerku

opublikowane: 9 paź 2016, 10:47 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków   [ zaktualizowane 9 paź 2016, 10:59 ]

W dniach pierwszego oraz ósmego października 2016r.  wykonaliśmy nasadzenia roślin  w ramach projektu „Wieś Kruków wykorzystuje tereny wspólne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom”, na który otrzymaliśmy grant od firmy ENERIS w programie „Pomysły chroniące środowiska”. Zostały posadzone m.in.: róże, budleje, tawuły, kaliny koralowe, śliwy.  Dzięki nasadzonym rośliną zwiększy się baza pokarmowa dla owadów zapylających i ptaków. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Chronimy środowisko

opublikowane: 26 wrz 2016, 01:49 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków   [ zaktualizowane 25 paź 2016, 10:38 ]

Dnia 27 sierpnia 2016 na wiejskiej świetlicy odbyły się warsztaty pt. "Ochrona pszczół i dzikich zapylaczy" w ramach projektu „Wieś Kruków wykorzystuje tereny wspólne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom”, na który otrzymaliśmy grant z firmy ENERIS w programie „Pomysły chroniące środowisko”.

Wykładu na temat owadów zapylających udzielał nasz miejscowy pszczelarz Leszek Bendlewski. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak ważne są pszczoły i inne zapylacze dla środowiska. Rozmawiano o zagrożeniach wpływających na zmniejszenie ich populacji oraz jak ludzie powinni postępować aby nie szkodzić tym owadom i jakie działania powinno się podejmować aby zwiększyć ich liczebność.

W części praktycznej warsztatów przygotowano hotele dla dzikich zapylaczy, czyli miejsca w których bezpiecznie będą mogły zamieszkać m.in. murarki ogrodowe, biedronki i inne owady. W trakcie warsztatów dzieci oraz pomagający im dorośli malowały trzy wcześniej przygotowane konstrukcje hoteli dla owadów w wesołe, wielokolorowe obrazki. Jeden z takich hoteli został umieszczony przed świetlicą drugi przy skwerku a trzeci na boisku sportowym.

Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce, każdy z uczestników warsztatów będzie mógł także w swoim ogrodzie stworzyć miejsca przyjazne dla dzikich zapylaczy. Dodatkowo powstały budki lęgowe dla ptaków.

W ramach tego projektu zostaną jeszcze nasadzone rośliny przy świetlicy, skwerku i kapliczce, które kwitnąc będą bazą pokarmową dla żyjących w okolicy owadów.


Mieszkańcy Krukowa mogą pozytywnie wpływać na przyrodę uczestnicząc także w kampanii „Pszczoły proszą o pomoc”. Dzięki temu 17 września na boisku sportowym w Krukowie odbyła się akcja nasadzania drzew w ramach współpracy z Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja". Zasadziliśmy łącznie 24 drzewka wokół terenu boiska. Są to lipy, wiśnie i klony. Prace odbywały się w nienajlepszych warunkach atmosferycznych, jednak dzięki współpracy mężnych panów, wspomaganych posiłkami przygotowanymi przez panie, udało się w końcu zasadzić wszystkie drzewka. Wszystkim osobom biorącym udział w obydwóch akcjach serdecznie dziękujemy za pomoc. Bez was by się to nie udało.

Serdecznie dziękujemy Sponsorowi Panu Władysławowi Markowskiemu z Warszawy za przekazanie środków finansowych na zakup drzewek na boisko sportowe w Krukowie, w ramach kampanii Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” - „Pszczoły proszą o pomoc”.

Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w prace związane z upiększaniem naszego Krukowa, by stał się jedną z najpiękniejszych wiosek nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce oraz był miejscem w którym żyje się dobrze każdej istocie.

Nasadzenia drzewek na boisku sportowym w Krukowie w ramach programu Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja"

opublikowane: 18 wrz 2016, 06:44 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków

W dniu 17 września 2016r. na boisku sportowym w Krukowie zostały posadzone drzewka w ramach współpracy z Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja". Łącznie nasadzono 24 drzewka - lipy, wiśnie i klony.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Grant w Programie ENERIS "Pomysły chroniące środowisko"

opublikowane: 7 lip 2016, 01:15 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków   [ zaktualizowane 25 paź 2016, 10:38 ]

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Nasz Kruków” zdobyło grant w programie ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. 27 czerwca 2016r. gościliśmy w naszej miejscowości przedstawicieli firmy ENERIS, którzy przekazali nam grant na realizacje projektu „Wieś Kruków wykorzystuje tereny wspólne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom”.

Jest to pierwsza edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”, zgłoszonych zostało 102 projekty z całej Polski a granty zostały przyznane 13 projektom tym trzem organizacjom z Dolnego Śląska. Konkurencja była spora tym bardziej cieszy nas fakt, że Stowarzyszenie „Nasz Kruków” otrzymało grant o wartości 5 tys. zł na realizacje naszego projektu.

W ramach projektu mieszkańcy wsi Kruków zagospodarują oraz obsadzą roślinami nektarodajnymi tereny przydrożne i skwery do tej pory niezagospodarowane lub tylko obsadzone trawą. Projekty zagospodarowania tych terenów zostały opracowane na warsztatach z udziałem architekta krajobrazu Warsztaty miały na celu wskazanie jaki rodzaj roślin należy uprawiać, aby poprawić warunki do rozwoju populacji pszczół i dzikich zapylaczy. Dobrane zostały specjalne odmiany roślin nektarodajnych, które wspomagają miodność pszczół i rozwój populacji dzikich zapylaczy. Oprócz specjalnych odmian roślin dodatkowo zaplanowano wykonanie "hoteli" dla dzikich zapylaczy i poideł oraz budek lęgowych dla ptaków. Realizacja tego projektu wpłynie na wzrost populacji pszczół, dzikich zapylaczy i dzikiego ptactwa na terenie wsi, co z kolei wpłynie na wzrost plonów roślin hodowlanych bez stosowania sztucznego nawożenia.

Realizacja projektu rozpocznie się od warsztatów z ochrony pszczół i dzikich zapylaczy, które poprowadzi krukowski Pszczelarz. W warsztatach wezmą udział mieszkańcy Krukowa, członkowie Stowarzyszenia z poza miejscowości oraz zainteresowani mieszkańcy z gminy Żarów. Ważną rolę odgrywać będą najmłodsi mieszkańcy wsi, którzy wraz z seniorami będą projektować i wykonywać hotele dla dzikich zapylaczy i budki lęgowe dla ptaków. Kolejnym etapem będzie przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin nektarodajnych, zakupione zostaną materiały oraz nasady roślin. Nasadzenia przeprowadzone zostaną jesienią, również wtedy rozmieszczone zostaną hotele i budki lęgowe. Uroczyste zakończenie projektu odbędzie się na terenie świetlicy wiejskiej, na którym podsumowany zostanie cały projekt. Dzieci i młodzież przygotują przedstawienie związane z ochroną środowiska.

Projekt ma na celu ochronę środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających oraz ptaków.

VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej 28.05.2016r.

opublikowane: 25 maj 2016, 01:58 przez Stowarzyszenie Nasz Kruków   [ zaktualizowane 25 maj 2016, 02:02 ]

1-10 of 89