Witamy wszystkich członków naszej świetlicowej społeczności 
w nowym roku szkolnym 2017/2018
   

  
 Chcemy zapoznać Was 

   z działalnością naszej świetlicy.

       
    
  
             Świetlica to miejsce, gdzie nasi uczniowie spędzają niekiedy wiele godzin dziennie.
Pragniemy pokazać im jak ciekawie i przyjemnie można  wykorzystywać  czas wolny 
(nie tylko przed komputerem, telefonem, czy telewizorem).
Dlatego proponujemy naszym uczniom wiele różnorodnych  zajęć.
Uczestnicząc w nich mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty...

Prowadzimy:
  • zajęcia plastyczno - techniczne (nowe techniki plastyczne, wykorzystywanie różnych, często nietypowych, materiałów do pracy) rozwijające sprawność manualną i wyobraźnię dzieci
  • zajęcia teatralno - czytelnicze (  nauka tekstów, wierszy, prawidłowej wymowy i ruchu scenicznego,   głośne czytanie,dostęp do stale uzupełnianej biblioteczki)
  • odrabianie zadań domowych, wspomaganie w trudnościach
  • śpiew, zabawy z instrumentami, taniec i zabawę przy muzyce     
  • zabawy integracyjne oraz różnorodne zajęcia ruchowe  w sali, na placu zabaw, na boisku szkolnym
  • gry umysłowe i  gry planszowe, zabawy konstrukcyjne
  • zajęcia związane z działaniami prozdrowotnymi, ekologią (dbałość o kulturę i higienne spożywania posiłków, wykorzystywanie surowców wtórnych)
  • konkursy, kiermasze, przedstawienia...
Organizujemy również  imprezy: Andrzejki, Wigilię, Bal Karnawałowy...
Natomiast w miesiącu maju organizujemy  Dzień Otwarty połączony z Warsztatami dla Mam.