ด้านการบริการ

งานด้านการบริการของเรามีดังต่อไปนี้

- บริการกำจัดปลวก

- บริการอัดน้ำยาเข้าท่อ

- บริการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคาร

- บริการติดตั้งท่อเคมีกำจัดปลวกใต้ฐานล่างของอาคารระหว่างกำลังก่อสร้างทุกประเภท

- บริการกำจัดแมลงต่างๆ อาทิเช่น มด,แมลงสาบ,เห็บ,หมัด,แมลงคลาน,แมลงบิน,ยุง ฯลฯ

- บริการพิเศษรายครั้ง และ รายปี