ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก (สารเคมีกำจัดปลวก,น้ำยากำจัดปลวก,ยาฆ่าปลวก,ยาปราบปลวก,น้ำยาปลวก,ยาปลวก)

- อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)

- ทอปโป (TOPPO)

- โรแลน (ROLAND)

- แมสเคม (MAZKEM)

- ล็อตโต้ (LOTTO)

- เคมีผงฝุ่นกำจัดปลวก

- Fipronil

- Imidacloprid

- Chlorpyrifos

- Fenobuarb

- Diflubenzuron

- Sulfluramid

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง (สารเคมีกำจัดแมลง,น้ำยากำจัดแมลง,ยาปราบแมลง,ยาฆ่าแมลง,น้ำยาแมลง,ยาแมลง,แมลง,กำจัดแมลง)

- ไซตัส 100 (ZYTUS 100)

- เซเรน่า 100 (SERENA 100)

- เฟนเดอร์ (FENDER)

- Cypermethrin

- Hydreamethylnon

- Deltamethrin

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู (เหยื่อพิษกำจัดหนู,เหยื่อหนู,อาหารหนู,เหยื่อล่อหนู,อาหารล่อหนู,อาหารหนู,กำจัดหนู,ยาเบื่อหนู)

- แรนโก (RANCO)

- โฟร์ท-เบท (FOURTH-BAIT)

- สะตัน (STUN)

- บาราคี (BARAKI)

- Difecthialone

- Bromadiolone

- Flocoumafen

- Coumatetralyl

- กล่องใส่เหยื่อหนู,กล่องหนู,กล่องวางเหยื่อ,กล่องล่อหนู,กล่องดำ,กล่องพลาสติก PE,กล่องหลอกหนู,กล่องพีอี

Comments