Bestyrelsen‎ > ‎

Bestyrelsesarbejdet

Hvem gør hvad i bestyrelsen?

Formand

 • Varetage klubbens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse.
 • Indkalde til og lede klubbens ca. 8 årlige bestyrelsesmøder.
 • Tage sig af telefoniske, email og skriftlige henvendelser vedr. klubben.
 • Udfærdige bestyrelsens beretning for det forløbne år samt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i god tid.
 • Aflægge bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling i januar måned.
 • Formanden er dirigent til bestyrelsesmøderne.

Næstformand

 • Varetage klubbens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse.
 • Deltage i klubbens ca. 8 årlige bestyrelsesmøder.
 • Deltage i den årlige ordinære generalforsamling i januar måned.
 • Indtræde i formandens sted, når denne er forhindret.

Kasserer

 • Varetage klubbens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse.
 • Deltage i og præsentere økonomiske nøgletal på klubbens ca. 8 årlige bestyrelsesmøder. Informere om evt. budgetafvigelser.
 • Føre klubbens regnskab.
 • Opkræve kontingent.
 • Sørge for udformning og revision af klubbens regnskab, således at dette kan fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i januar måned.
 • Vedligeholde medlemsregister.

Sekretær

 • Varetage klubbens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse.
 • Deltage i klubbens ca. 8 årlige bestyrelsesmøder. 
 • Deltage i den årlige ordinære generalforsamling i januar måned.
 • Føre klubbens journalmappe.
 • Sekretæren er referant til bestyrelsesmøderne.

Medlem (p.t. valgt som supl. kasserer)

 • Varetage klubbens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse.
 • Deltage i klubbens ca. 8 årlige bestyrelsesmøder.
 • Deltage i den årlige ordinære generalforsamling i januar måned.

1. og 2. Suppleant

 • Indtræde i bestyrelsen såfremt dette er påkrævet i nævnte rækkefølge.

Revisor

 • Revidere og evt. godkende klubbens regnskab i januar måned forud for generalforsamlingen.

Revisorsuppleant

 • Overtage revision såfremt dette er påkrævet.

Comments