Bestyrelsen

Nedenfor er en præsentation af bestyrelsen for NASP.

 

Foreningen har til huse hos formanden, men har sin egen email adresse:

Email: NASPOK@gmail.com

Formand:

Christian Wennecke (på valg i 2017) 

ansvar for daglig ledelse, og for opbevaring og vedligeholdelse af udstyr

P.O.Box 1340

3900 Nuuk

Tlf.: 55 33 23


 

Næst-formand:

Klaus Georg Hansen (på valg i 2018)

ansvar for træningsplanlægning

Kasserer:

Dorthe Petersen (på valg i 2017)
ansvar for økonomi og medlemmer (sammen med formand)

 Menige bestyrelsesmedlemmer:
Solfrida Larsen (på valg i 2018)

ansvar for at fest og hygge


Thure Tornbo Baastrup (på valg i 2018)

ansvar for Information
 
Første suppleant:

Petrine Nielsen


Anden suppleant:

Jens Peter Bak Henriksen

 

Revisor:

Faré Grønvold

 

Revisorsuppleant: