RÓLUNK

Nasiba Alapítvány - Nasiba Klub

A "NASIBA" Alapítvány közhasznú szervezet, a Fővárosi Bíróság 2001. március 26-án vette nyilvántartásba a Pk.60.777/2000/5. bejegyzési számon 8161-es sorszám alatt.

Az alapítvány (alapító okiratában) meghatározott célja
és feladata:

 • Az 1994 óta működő NASIBA KLUB - mint szervezeti egység -működésének támogatása, fejlődésének elősegítése.
 • A hátrányos helyzetű, kommunikációjukban akadályozott felnőttek és családtagjaik rendszeres
 • tájékoztatása az életvitelüket érintő kérdésekről, aktuális változásokról.
 • Rendszeres kapcsolattartás biztosítása a nem Budapesten élő rászorultakkal.
 • A halmozottan sérült, hátrányos helyzetű felnőttek és családtagjaik részére a szabadidős tevékenységek feltételeinek biztosítása, rendezvények, kulturális programok, kirándulások, táborok, szervezése.
 • Életvitelt, rehabilitációt, személyiségformálást segítő, csoportos (terápiás) foglalkozások szervezése.
 • Az egyénre szabott tanácsadás, segítségnyújtás módszereinek kidolgozása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése ill. folyamatos biztosítása.

Távolabbi tervünk: Munkavégzés lehetőségének kialakítása a munkanélküli és/vagy rokkant nyugdíjas halmozottan sérült, hátrányos helyzetű felnőttek számára.

Az Alapítvány a halmozottan sérült (elsősorban hallássérült és enyhe fokban értelmi sérült) felnőtt korú fiatalok utógondozását, a társadalomba való sikeres beilleszkedését segíti. Az utógondozói munka legfőbb színtere a NASIBA – Integrációs és Életvezetési Klub (Nagyothallók és Siketek Baráti Klubja).

Röviden a Nasiba Klubról:

Az Integrációs és Életvezetési Klub létszáma állandóan bővül új tagokkal. Jelenleg a tagság létszáma 356 (Budapesti és Budapest környéki: 136 fô, Vidéki: 220 fô).

A nyomon követő, utógondozói munka ennek megfelelően a következő feladatok köré csoportosul:

 • A halmozottan fogyatékos fiatalok és családtagjaik tájékoztatása az őket is érintő aktuális változásokról, törvényekről, rendeletekről, gyógyászati segédeszközökről.
 • Az önálló életvitelt segítő ismeretek, veszélyforrások megismertetése, a társadalomban elfogadott viselkedésminták közvetítése.
 • Szabadidős programok szervezése a közösséghez tartozás érdekében; ötlet- és mintanyújtás önálló programok szervezéséhez, lebonyolításához.
 • Egyéni segítségnyújtás.
A klub foglalkozásai havonta egyszer kerülnek megrendezésre. Minden foglalkozáson egy – a fiatalokat közelről érintő – problémát dolgozunk fel szóban és írásban (pl. fogyatékossági támogatás, változások a rokkantsági nyugdíjban, hallássérültek kedvezményei stb.), melyek önálló megértésére a kommunikáció nehezítettsége miatt nem képesek.

Egy-egy foglalkozáson általában 30–40 fő, az egész napos rendezvényen 80–100 fô, a kirándulásokon 40–50 fő, a színház- és múzeumlátogatásokon 25–45 fő van jelen. A vidéki fiatalok jelentős részével levélben, e-mailben, sms-ben, msn-en tartjuk a kapcsolatot.

A 17 éve működő klub számos hagyománnyal rendelkezik.
Ilyen a

Távolabbi terveink:

Munkavégzés lehetőségének kialakítása a munkanélküli és/vagy rokkant nyugdíjas halmozottan sérült, hátrányos helyzetű felnőttek számára.

Naponta működő hallássérült klub kialakítása, ahol a fiatalok szakember felügyelete mellett, kellemesen kialakított környezetben, szervezetten tölthetik szabadidejüket, kisebb csoportos tanfolyamokon bővítheti tudásukat, új ismeretségeket köthetnek, egyéni-napi tanácsadás segíti önálló életvezetésüket


A Nasiba Klub működésének helyet adó intézmény:

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Újváros parki részlege.  


A Nasiba Klub vezetői:

Szabó Katalin 
oligofrén-szurdopedagógia szakos gyógypedagógus (önkéntes)

Varga Zsuzsa  oligofrén-szurdopedagógia szakos gyógypedagógus, szakértő jeltolmács (önkéntes)


A Nasiba Klub rendszeres önkéntes segítői:


Rupert Mária

Varga Istvánné

Blazsán Gabriella

Nagy Magdolna

Rónai Melinda

Hegyi Csilla

Ha nincs még Ön által választott civil szervezet melynek munkáját a jövedelemadója 1 %-ával támogatja, kérjük segítse a NASIBA Alapítványt céljai elérésében.

Köszönjük!

Comments