Staré kauzy

Aktuality

Kauzy na Praze 4 - přehled
Zajímáme se o to, co se děje kolem nás. Chceme život v Branické kotlině aktivně spoluvytvářet. Dlouhodobě usilujeme o zlepšení pozice branické školy, snažíme se propojit lidi, obchůdky, instituce. Obnovujeme zapomenuté tradice a vymýšlíme nejrůznější aktivity.

Zjišťujeme, že o lecčems z toho, co nás pálí, se rozhoduje na úrovni Městské části Praha 4: v zastupitelstvu, které volíme v komunálních volbách, ale zejména pak v radě městské části, této jakési vládě pro Prahu 4. V našich dosavadních bojích a snahách jsme na vlastní kůži zažili, jak mohou právě naši radní věci popohnat - nebo zablokovat.

A proto vznikly tyto stránky. Před říjnovými volbami jsme uspořádali předvolební debatu, kde jsme mohli slyšet branické kandidáty a lépe se pak rozhodovat. Nyní chceme sledovat povolební jednání a některé důležité kauzy. Chceme si zachovat kontakt se svými zastupiteli a vyvinout tlak na členy rady, aby nerozhodovali podle toho, co je nejvýhodnější pro ně samé, nýbrž s ohledem na to, co potřebuje naše město a lidé, kteří v něm žijí.