Náš Braník‎ > ‎

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním kontaktního formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem  zasílání informací o novinkách a pořádaných akcích včetně pozvánek na tyto akce, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle  zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím Vaší elektronické (emailové) adresy. Správcem a zpracovatelem Vašich  osobních údajů je společnost   Náš Braník, z. s.  IČO 22904379,      Zelinářská 600/20, Braník, 147 00 Praha 4, L 22488 vedená u Městského soudu v Praze  Způsob zpracování je poloautomatizovaný. Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu, jak je specifikováno níže.

Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na adresu nasbranik@gmail.com.

Odesláním tohoto formuláře dále potvrzujete, že jste byli v souladu s §11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informováni o svých právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění, a jste si vědomi svých práv podle § 12 až 21 výše citovaného zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či likvidaci osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře rovněž potvrzujete, že všechny osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou  poskytovány dobrovolně.

Comments