چگونه با استفاده از وی پی ان از فیلترینگ عبور کنیم

با مراجعه به سایت
و کلیک بر روی
Subscribe for free now
می توانید از سد فیلتریگ بگذرید
Option1 
را انتخاب کنید و نام کاربر و کلمه ی عبور را بگیرید
فایل مربوطه را دانلود کنید و بعد از اتصال به اینترنت ارتباط وی پی ان را هم وصل کنید
Comments