COM TREBALLAR LES
      NARRACIONS DIGITALS
          


                                  Actualitzat  l'octubre del 2016

                                            Sebastià Capella i Priu
                                                   scapella@xtec.cat 

Com diu Jason Ohler, 
“mitjançant la creació de narracions digitals, els estudiants es converteixen en creadors actius, en lloc de consumidors passius de continguts multimèdia”.