► 02. U. D. per a l'etapa de COMPRENSIÓ ROMÀNTICA (8-15 anys)

    1. Esquema general
    2. Exemple 1: Els arbres  (basada en una U.D. de Kieran Egan)
    3. Exemple 2: Les anguiles  (basada en una U.D. de Kieran Egan)
    4. Exemple 3: Les colònies industrials (Berguedà) (autor: Lluís Busquets i Dalmau)