5. Postil·la final i bibliografia

5. POSTIL·LA FINAL

 

Hem arribat al final. Les idees de Kieran Egan em semblen summament in­teressants aquí i ara quan predomina tant el racionalisme. Crec sincerament que no es tracta d’un canvi total, sinó de tenir en compte la imaginació i les narra­cions, i de combinar-ho amb una introducció segurament més mesurada de la racionalitat. Potser no és inoportú dir que qui firma aquest article és un profes­sor de ciències, que va fer la tesi doctoral sobre Piaget i la lògica infantil, que ha dedicat bona part de la seva vida a endegar projectes curriculars que pretenen introduir els procediments i els conceptes científics avançats a l’escola primària, i que ha militat, i segueix fent-ho, en les teories didàctiques constructivistes. Per mi, Egan ha estat tot un descobriment. Les seves cultes disquisicions m’han fas­cinat i, sobretot, m’ha semblat una alenada d’aire fresc en el densificat món de l’educació. Crec que val la pena aprofundir-hi i experimentar en la pràctica les seves idees.

 

6. BIBLIOGRAFIA

Egan, K. (1988). Primary understanding: Education in early childhood. Nova York: Routledge.

Egan, K. (1989). Teaching as story telling: An alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school. Chicago: University of Chicago Press.

Egan, K. (1990). Romantic understanding: The developement of rationality and imagination, ages 8-15. Nova York: Routledge.

Egan, K. (1991). La comprensión de la realidad en la educación infantil. Madrid: Morata.

Egan, K. (1997). The educated mind: How cognitive tools shape our understanding. Chicago: Univer­sity of Chicago Press.

Egan, K. (1998). La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu.

Egan, K. (1999). Fantasía e imaginación: Su poder en la enseñanza, una alternativa a la enseñanza y el aprendizaje en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata.

Egan, K. (1999). La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje: Para los años intermedios de la es­cuela. Buenos Aires: Amorrortu.

Egan, K. (2000). Mentes educadas: Cultura, instrumentos cognitivos y formas de comprensión. Barcelo­na: Paidós.

McEwan, H. & Egan, K. (comps.) (2005). La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu.

Comments