► 06. TRANSPORT

      1. La roda i els carros
      2. La vela i els rems
      3. El ferrocarril
      4. Els vaixells de vapor i de motor
      5. La bicicleta
      6. L’automòbil
      7. La moto
      8. El vol

Bibliografia:

 • Historia de las comunicaciones. I. Transporte aereo. Valery Bridges; II. Transporte Maritimo, Valery Ponti; III Transporte terrestre. J.K. Bridges. Salvat. Pamplona, 1965.
 • Historia de la tecnologia. T-K. Derry. Siglo XXI de España. Bolsillo. Madrid, 1980.
 • El port de Barcelona. Joan Alemany. Lunwerg. Barcelona, 1993.
 • Historia de las máquinas. Sigvard Strandh. Ed. Raices. Madrid, 1984.