ÍNDEX NARRACIONS‎ > ‎3. TEMES‎ > ‎

► 06. FUNCIONS VITALS

A)  NUTRICIÓ. Cooperació plantes -animals

Els animals necessiten menjar per mantenir-se vius . Si no mengem, ens debilitem fins a morir. Els aliments ens proporcionen l’energia que necessitem per funcionar i materials per créixer i /o substituir les cèl·lules que es moren...

Els vegetals també necessiten energia per viure i materials per créixer...Però fan quelcom que no podem fer els animals: fabriquen els materials que necessiten i que a la vegada són els aliments bàsics per a molts animals.

D’on treuen els vegetals els materials per nodrir -se? El primer que se sol pensar - i així ho devien fer els homes primitius que es feren aquesta pregunta -, es que agafen l’aliment de la terra per les arrels. Però avui sabem que no n’hi ha prou amb l’absorció de materials nutrients per les arrels. S’ha comprovat que l’augment de pes d’una planta és molt superior a la disminució de pes de la terra del test que la conté.

Per altra banda, des de molt aviat els humans sabien que les plantes necessiten la llum i l’escalfor del sol. Els cereals, els fruiters necessiten el potent sol d’estiu per madurar...Els homes antics, per exemple, els inques, adoraven el sol que sabien era font de vida i al que devíem el creixement de les plantes. El que no sabien era ...

a) COM ACTUA  L’ ASTRE SOL  SOBRE LES PLANTES

b) RESPIRACIÓ, ALÈ DE VIDA

c) EXPERIMENTS DE MAYOW

d) RESPIRACIÓ ÉS  COMBUSTIÓ

e) LES FULLES VERDES  PURIFIQUEN L’ AIRE

f) LA CLOROFIL·LA I LA FOTOSÍNTESI

g) LA NUTRICIÓ VEGETAL

h) HISTÒRIA DELS ORÍGENS

i) VEGETAL/ANIMAL

 

B)  REPRODUCCIÓ

   a) REPRODUCCIÓ SEXUAL, CAUSA DE LA DIVERSITAT DELS ORGANISMES

b) GREGOR JOHAN MENDEL : Transmissió dels trets hereditaris

c) ADN, la clau de l’ herència

d) EMBRIOGÈNESI

e) PLACENTA: la mare alimenta el fetus

f) DE LA CÈL·LULA-OU ALS TEIXITS

g) L’ EVOLUCIÓ DEL FETUS PARAL·LELA A LA DE L’ ESPÈCIE?

 

C) LES ALTRES FUNCIONS

a) LES  CÈL·LULES:  fàbriques de matèria i energia

b) ELS DIFERENTS TEIXITS i les seves funcions

c) L’ EXCRECIÓ: l'orina

d) LOCOMOCIÓ: els músculs

e) SENSACIONS: la pell i el tacte

f) SENTITS QUÍMICS: el gust i l'olfacte

g) VISTA I OÏDA

h) ANIMALS DE SANG CALENTA

i) SENSACIONS

j) SENTIMENTS

k) PENSAMENT

Subpàgines (26): Mostra-ho tot
Comments