IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA PAWŁA II


Miejski projekt edukacyjny „Narodowe Święto Niepodległości”


Bohaterom Niepodległej -
II etap
Drogi Tarnowian do Niepodległości - I etap


"Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, 

by przekazać następnym wspólne

dobro -

Ojczyznę."

Jan Paweł II   
    

Partnerzy:
 


    
https://sites.google.com/site/narodoweswietoniepodleglosci/home/Logo_Grupa_Azoty.jpg?attredirects=0        https://sites.google.com/site/narodoweswietoniepodleglosci/home/beznazwy.png?attredirects=0


 
AKTUALNOŚCI 

 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - ETAP III  "Tarnów Pierwsze Niepodległe"  <Przejdź do strony>                                                                                                                                                                          
 •  Sesja historyczno - naukowa

  ,,Ziemia trudnej jedności, ziemia ludzi szukających własnych dróg..’’ stała się dumą i wspólną wartością całego Narodu Polskiego''.
  Jan Paweł II (fragment referatu)

   
 • Bohaterowie we wspomnieniach poetów.

   Spotkanie z poezją patriotyczno-niepodległościową

 • SONDA
  Zapraszamy do udziału w naszej sondzie. Kliknij na obrazek i odpowiedz na pytania.

  https://sites.google.com/site/narodoweswietoniepodleglosci/home/612851-wybory-fot.jpg
 • "Legionowe opowieści..."
         
  <więcej
     
 •   Wyróżnienie w konkursie "Polska Niepodległa"
  https://sites.google.com/site/narodoweswietoniepodleglosci/home/skan3.jpeg
 • Widowisko upamiętniające Dzień Niepodległości

  W dniu 10.11.2016 r. obejrzeliśmy widowisko upamiętniające Święto Niepodległości. Spektakl obejmował różne środki wyrazu m.in. słowo poetyckie, pieśni, fragmenty dziennika legionisty, taniec, prezentację multimedialną. <RELACJA

 • Wieczornica Patriotyczna - 10.11.2016r.
   „Maszerują strzelcy, maszerują,  Karabiny błyszczą,
  szary strój, A przed nimi drzewce salutują, 
  Bo za naszą Polskę idą w bój!”
  W przeddzień Dnia Niepodległości odbył się w naszej szkole Wieczór Pieśni Patriotycznych. To niecodzienne wyjątkowe spotkanie zgromadziło w szkolnej auli młodzież szkolną, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Mościc. 
                                        
 • Pola Pamięci                                                                              
   Cześć pamięci polskim Obrońcom  Wolności!
  W dniu 10 listopada 2016 roku w naszej szkole w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się uroczystość otwarcia „Pól Pamięci”. „Pola Pamięci” to symboliczne miejsca upamiętniające wydarzenia związane
  z walką o niepodległość.
                                                                           
                                                                                              
PROGRAM PROJEKTU - BOHATEROM NIEPODLEGŁEJ - II ETAP
Rok szkolny 2016/2017

Program jest kontynuacją przedsięwzięć  I etapu ,, Drogi Tarnowian do niepodległości ” i rozwinięciem dotychczasowych  działań.

       CEL GŁÓWNY

       Wychowanie patriotyczne uczniów  czyli dociekanie  prawdy i  umacnianie  tożsamości  w  wymiarze 

       narodowym, regionalnym  i  europejskim.

 

      CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Wyeksponowanie udziału wybitnych osobowości i zwyczajnych mieszkańców Tarnowa i okolic w dążeniach do  niepodległości Polski w regionie tarnowskim w latach 1914-1918.
 • Zwrócenie uwagi na rangę wychowawczą postaw i ich uniwersalność oraz odniesienie do współczesności.
 • Pogłębianie wiedzy dotyczącej odzyskania niepodległości na różnych płaszczyznach: historycznej, religijnej, geograficznej, plastycznej i muzycznej.
 • Uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918r. dla powstania niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości.
 • Wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie postaw patriotycznych  i obywatelskich – korelacja wiedzy, sztuki i wysiłku ruchowego.
 • Budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie).
 • Zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych
 • Zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury regionu
 • Integrowanie przedstawicieli różnych  środowisk wokół wychowania patriotycznego.


PROGRAM PROJEKTU - DROGI TARNOWIAN DO

NIEPODLEGŁOŚCI -

I ETAP

Rok szkolny 2015/2016

      Realizacja  przedsięwzięć  programu edukacyjnego  szkoły z  zakresu  wychowania patriotycznego ze szczególnym uwzględnieniem Tarnowa i regionu w odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

CEL GŁÓWNY

Wychowanie patriotyczne uczniów czyli  dociekanie  prawdy i umacnianie tożsamości w wymiarze  narodowym, regionalnym, europejskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Zapoznanie uczniów  z  przebiegiem  działań  wojennych  podczas  I  wojny  światowej ze  szczególnym  uwzględnieniem  regionu  tarnowskiego  w latach 1914-1918.
2. Pogłębianie wiedzy dotyczącej odzyskania niepodległości na różnych  płaszczyznach: historycznej, religijnej, geograficznej, plastycznej i muzycznej.
3. Uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości.
4. Wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – korelacja wiedzy, sztuki i wysiłku  ruchowego.
5. Budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie).
6. Zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych.
7. Zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury regionu.
8. Integrowanie przedstawicieli różnych środowisk wokół wychowania patriotycznego. 


Licznik odwiedzin:monitoring pozycji