История


   
Ряховското читалище е основано през 1911 г. по инициатива на учителите и с участието на някои по-будни селяни. То приема за свое име мисълта на древногръцкия философ Сократ "Познай себе си - 1911"
Определя се и патронен празник на читалището-8 ноември- Димитровден. това съвпада с началото на активния културно-просветен живот на селото, когато вече селскостопанската работа приключва.