หน้าแรก


ข่าวครูนริศรา

 • วันออกพรรษา เดือนตุลาคม คำว่า “ตักบาตรเทโว” มาจากคำเต็มว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ”  คือการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบันทึกไว ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2554 16:26 โดย นริศรา บุบผาชาติ
 • เทียนพรรษาอุุบลราชธานี 2554 เดือนกรกฏาคม  2554  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:50 โดย นริศรา บุบผาชาติ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดใบความรู้ใบงาน

 • แบบฝึก.doc   3753กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:42 โดย นริศรา บุบผาชาติ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึก‎
 • แบบทดสอบ.doc   1010กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:37 โดย นริศรา บุบผาชาติ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบทดสอบ‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า download

narisara32@gmail.com