Бібліотечна справа

Картинки по запросу законодавство україни
Закони України:

Укази:Постанови:

Інструкції:
Стандарти:
      Указ президента України "Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек" 1. "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні"

 2. Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури (постанова Кабміну від 24.10.12р. №984)
   
 3. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (постанова Кабінету Міністрів від 12 грудня 2011 р. N 1271)
   
 4. Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року № 177)
   
 5. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 493)

Державні стандарти України

СтандартНазва стандартуДата введення 
ДСТУ 1.2:2015Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації20.12.2015
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. На заміну ДСТУ 1.5:200301.02.2017
ДСТУ 33.001:2013Страховий фонд документації. Основні положення. - На заміну ДСТУ В 33.001-9401.01.2014
ДСТУ 33.002:2007Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять.01.01.2009
ДСТУ 33.004:2006Страховий фонд документації. Державна система фонду документації. Загальні положення. На заміну ДСТУ 33.003-200201.10.2007
ДСТУ 33.102-2015Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування. На заміну ДСТУ В 33.102-9901.04.2017
ДСТУ 33.116:2010Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. Вперше01.07.2012
ДСТУ 33.211:2016Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. Вперше01.07.2017
ДСТУ 33.401:2015Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду. На заміну ДСТУ 33.401-200201.04.2017
ДСТУ 33.601:2005Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги. Вперше01.10.2006
ДСТУ 2272:2006Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.01.07.2007
ДСТУ 2293:2014Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 2293-9901.05.2015
ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення01.01.1995 01.01.2018
ДСТУ 2394-94Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення  01.01.1995 01.01.2018
ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-9401.07.2001
 ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення   01.01.1995 01.01.2018
ДСТУ 2732:2004Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.01.07.2005
ДСТУ 3008:2015Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. На заміну ДСТУ 3008-9501.07.2017
ДСТУ 3017:2015Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. На заміну ДСТУ 3017-9501.07.2016
ДСТУ 3144-95Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.01.01.1996
ДСТУ 3145-95Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.01.01.1996
ДСТУ 3294-95Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.01.01.1997
ДСТУ 3578-97Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях01.01.1998 01.01.2018
ДСТУ 3582:2013Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97.01.01.2014
ДСТУ 3814:2013Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-9801.01.2014
ДСТУ 3843-99Державна уніфікована система документації. Основні положення.01.07.2000
ДСТУ 3899:2013Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-9401.01.2014
ДСТУ 3900.101:2014Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. На заміну ДСТУ 3900-9901.04.2015
ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення.01.01.2002
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення.01.01.2002
ДСТУ 4163-2003Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.01.09.2003
ДСТУ 4331:2004Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ).01.07.2005
ДСТУ 4419:2005Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять.01.07.2006
ДСТУ 4447:2005Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.01.10.2006
ДСТУ 4489:2005Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів.01.10.2006
ДСТУ 4515:2006Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ).01.10.2007
 ДСТУ 4861:2007  Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) 01.01.2009
ДСТУ 5034:2008Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять.01.01.2009
ДСТУ 5099:2008Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення.01.01.2010
ДСТУ 6095:2009СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 2003, MOD).01.07.2009
ДСТУ 6096:2009СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD).01.07 2009
ДСТУ 7093:2009СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD).01.04.2010
ДСТУ 7152:2010Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках.01.10.2010
ДСТУ 7157:2010Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості.01.07.2010
ДСТУ 7342:2013Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. - Вперше01.01.2014
ДСТУ 7343:2013Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ). - Вперше01.01.2014
ДСТУ 7361:2013Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. - Вперше01.01.2014
ДСТУ 7448:2013Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять01.07. 2014
ДСТУ 8299:2015Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях. Вперше 01.07.2017
ДСТУ 8302:2015Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Вперше01.07.2016
ДСТУ 8344:2015Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95)01.07.2017
ДСТУ 8602:2015Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення. Вперше01.07.2017

Національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT).01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.22:2004СІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)01.01.2005
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96)СІБВС. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)01.07.2014
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85)СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.66:2009СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) IDT)01.12.2009 01.01.2018
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003(ИСО 6862-96)СІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT).01.04.2008
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT).01.01.2009
ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94)СІБВС. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT).01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT).01.10.2008
ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76)СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT).01.12.2009 01.01.2018
ДСТУ ГОСТ 25807:2003Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT).01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 31078:2004Захист інформації. Випробування програмних засобів  на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT.).01.07.2005
ДСТУ ГОСТ 31279:2005Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT).01.07.2006

Міждержавні стандарти України, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації ISO

ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2(ISO 639-1:2002, IDT)01.01.2012
ДСТУ ISO 639-2:2009Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3(ISO 639-2:1998, IDT)01.01.2012
ДСТУ ISO 639-3:2009Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов (ISO 639-3:2007, IDT)01.01.2012
ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO2789:2013, IDT)Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика. Вперше01.09.2016
ДСТУ ISO 3166-1:2009Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). На заміну ДСТУ ISO 3166-1:200001.03.2010
 ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT). 01.10.2005
ДСТУ ISO 4087:2007Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). Вперше01.07.2009
ДСТУ ISO 5127:2007Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). Вперше01.10.2009
ДСТУ ISO 7154:2010Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки.01.01.2012
ДСТУ ISO 7220:2005Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). Вперше01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-1:2005Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч.1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT).01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-2:2005Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT).01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-3:2005Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT).01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-4:2005Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT).01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-5:2005Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT).01.07.2007
ДСТУ ISO 8601:2010Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT).01.01.2012
ДСТУ ISO 9004:2012Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9004-2001.01.05.2013
ДСТУ ISO 10001:2013Управління якістю. Задоволеність замовників.Настанови щодо кодексів поведінки для організацій(ISO 10001:2007, IDT). Вперше01.10.2014
ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDТ)01.01.2008
ДСТУ ISO 10161-1:2010Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу.01.07.2012
ДСТУ ISO 10161-2:2010Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS).01.01.2012
  ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT)  Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек  01.09.2016
ДСТУ ISO 12083:2010Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, IDT).01.07.2012
ДСТУ ISO16439:2016(ISO16439:2014, IDT)Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. Вперше 01.09.2016
ДСТУ ISO 17933:2010Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI).01.01.2012
ДСТУ ISO 20252:2008Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT).01.07.2010
ДСТУ ISO 30300:2015Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). Вперше   01.01.2017
ДСТУ ISO 30301:2015Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ISO 30301:2011, IDT). Вперше01.01.2016
ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище.01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT). Вперше 01.01.2017
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 23026:2015Розробка програмного забезпечення. Рекомендована практика для Інтернету. Розробка веб-сайтів і життєвий цикл веб-сайтів ISO/IEC/IEEE 23026:2015, IDT). Вперше01.01.2016

Інші

ДСТУ-Н ПМГ 48:2007Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT). Вперше 01.10.2007

Галузеві стандарти України

ГСТУ 29.4-2001Обкладинки та палітурки. Типи.01.01.2002
ГСТУ 55.001-98Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.01.01.1999
ГСТУ 55.002-2002Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.01.09.2002
ГСТУ 55.003-2003Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.01.09.2003
ГСТУ 75.11.6-01-98Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам.17.09.1998

Державні класифікатори

ДК 003:2010Класифікатор професій (КП) .01.11.2010
ДК 004-2008Український класифікатор нормативних  документів  (ICS:2004, МОD).01.04.2009
ДК 010-98Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).01.06.1999
ДК 015-97Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД).01.04.1998

Республіканські стандарти колишньої УРСР

РСТ УССР 1459-88Роботи палітурні. Загальні технічні умови01.01.1989
РСТ УССР 1829-78Стелажі бібліотечні. Загальні технічні вимоги.01.07.1979

Міждержавні стандарти

ГОСТ 4.482-87СПКП. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей.01.07.1988-01.01.2018
ГОСТ 7.0-84СИБИД.  Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.01.01.1986-01.01.2018
ГОСТ 7.12-93СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общин требования и правила.01.01.1997
ГОСТ 7.14-84СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи.01.01.1985-01.01.2018
ГОСТ 7.19-85СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Содержание записи.01.01.1986-01.01.2018
ГОСТ 7.20-2000СИБИД. Библиотечная статистика.01.09.2002
ГОСГ 7.27-80СИБИД. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.01.01.1982- 01.01.2018
ГОСТ 7.29-80СИБИД. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.01.01.1982-01.012018
ГОСТ 7.30-80СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.01.01.1982-01.01.2018
ГОСТ 7.31-89СИБИД. Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования.01.01.1990-01.01.2018
ГОСТ 7.38-82СИБИД. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области науки, техники и производства.01.01.1983-01.01.2018
ГОСТ 7.47-84СИБИД. Коммуникативный формат для словарей  информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.01.01.1985-01.01.2018
ГОСТ 7.48-90СИБИД. Консервация документов. Основные термины и определения.01.01.1991-01.01.2018
ГОСТ 7.52-85СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.01.07.1986-01.01.2018
ГОСТ 7.55-99СИБИД. Основные положения.01.07.2001
ГОСТ 7.57-89СИБИД. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.01.07.1990-01.01.2018
ГОСТ 7.60-90СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения.01.01.1991-01.01.2018
ГОСТ 7.61-90СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.01.01.1991-01.01.2018
ГОСТ 7.62-90СИБИД. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования.01.01.1991-01.01.2018
ГОСТ 7.64-90СИБИД. Представление дат и времени дня. Общие требования.01.07.1991-01.01.2018
ГОСТ 7.77-98СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.01.01.2000
ГОСТ 7.78-99СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели.01.01.2001
ГОСТ 13.0.001-84Репрография. Основные положения.01.07.1985-01.01.2018
ГОСТ 13.0.002-84Репрография. Термины и определения.01.07.1985-01.01.2018
ГОСТ 13.0.003-2000Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения.01.01.2002
ГОСТ 13.1.001-85Репрография. Микрография. Основные положения.01.07.1986-01.01.2018
ГОСТ 13.1.101-93Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения.01.01.1997
ГОСТ 13.1.105-91Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы.01.07.1991-01.01.2018
ГОСТ 13.1.116-90Репрография. Микрография периодических изданий. Общие требования и нормы.01.07.1991-01.01.2018
ГОСТ 16487-83Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения01.01.1085-01.01.2018
ГОСТ 19605-74Организация труда. Основные понятия. Термины и определения
01.08.1974-01.01.2018

Comments