Kina, teatry, muzea, DVD, trasy turystyczne... bez audiodeskrypcji i napisów są niedostępne!


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

Artykuł 27

  1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa,                   do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.                
  2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających         z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.