НАОП "Николай Коперник" :: Профил на купувача

Документи


 Обществени поръчки
 
 
ОП-002  (приключена)
Уникален номер в РОП 9043292 / 29.06.2015 г.

Публична покана за обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от ЗОП за услуга с предмет „Организиране и провеждане на 2 (две) туристически пътувания с автобус от гр. Варна, през градове в България и гр. София до ЦЕРН, Женева, Швейцария и обратно, с по една нощувка (в чужбина) по време на пътуванията в двете посоки, в рамките на Национална програма „Развитие на педагогическите кадри”, т. I.1.3. Квалификационен курс в ЦЕРН за обучение на учители по природни науки, преподаващи физика и астрономия и т. I.1.4. Квалификационен курс в ЦЕРН за обучение на учители по професионална подготовка в областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка”.

Документи и информация


ОП-001  (приключена)
Уникален номер в РОП 9031268/26.06.2014 г.

Публична покана за обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от ЗОП за услуга с предмет „Организиране и провеждане на 2 (две) туристически пътувания с автобус от Варна, през градове в България и гр. София до ЦЕРН, Женева, Швейцария и обратно, с по една нощувка (в чужбина) по време на пътуванията в двете посоки, в рамките на Национална програма „Квалификация”, т. I.1.4. Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия и т. II.2.1. Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование „Техника” в ЦЕРН”.

Документи и информацияĊ
NAOP - Varna,
Feb 16, 2015, 4:18 AM