ข่าวกิจกรรม

 • อบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูกลุ่มกลาง   คุณครูนันทนา  วงศ์สมิตกุลได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง ปี 2554 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:00 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล
 • ขยายผลเครือข่ายโลกศึกษา วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2554 อ.นันทนา วงศ์สมิตกุล ได้เป็นวิทยากรอบรมเพื่อขยายเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผ ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2554 07:26 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล
 • ลูกเสืออากาศรับน้องใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ชั่วโมงที่ 8 งานลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศได้จัดพิธีรับน้องใหม่ให้กับน้องชั้น ม.1 ป ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2554 08:53 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล
 • Social Network : GE การเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาระมาตรฐานสากลโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนโลกศึกษา (Global  Education) รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2554 01:14 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล
 • TWCE-2010 เมื่อวันที่ 19=21 ธันวาคม 2553 สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลขึ้น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีโรงเรียนเข ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2554 01:20 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ใบงานประวัติศาสตร์ที่ ๑.doc   33กิโลไบต์ - 15 มิ.ย. 2554 09:06 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎เป็นใบงานที่ต้องการให้นักเรียนการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการนับศักราชในเอเชีย‎
 • โลกศึกษา Global Education.ppt   228กิโลไบต์ - 9 มิ.ย. 2554 21:05 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎เป็นfileนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาโลกศึกษาเพื่อให้นักเรียนศึกษาให้เข้าใจด้วยตนเอง‎
 • ใบงานที่1.doc   34กิโลไบต์ - 9 มิ.ย. 2554 21:00 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎เป็นใบงานที่ 1 ของวิชาโลกศึกษา 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนทดลองสืบค้นเรื่องที่ตนเองสนใจพร้อมบอกแหล่งที่มา‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์ล่าสุด

 • ASEAN Community   0กิโลไบต์ - 25 ส.ค. 2554 21:11 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community คืออะไร? มีอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบต่อชาวเรา?‎
 • ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องของเราทุกคน   0กิโลไบต์ - 28 ก.ค. 2554 20:18 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎สภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องของคนทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ชนรุ่นหลังอยู่ได้อย่างมีความสุข‎
 • US-ASEAN Economic Meeting(VOA Thai)   0กิโลไบต์ - 28 ก.ค. 2554 20:14 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎ยุทธศาสตร์ด้านการค้าของสหรัฐฯมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเต็มตัว หลังการประชุม US-ASEAN Summit จากนี้ไปอาเซียนจะไม่เป็นเพียงกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐฯเท่านั้น แต่กำลังเป็นเป้าหมายสำคัญที่สหรัฐฯต้องการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนมากขึ้นอีก 2 เท่าภายใน 5 ปี‎
 • Association of Southeast Asian Nations [ Welcome to ASEAN ]   0กิโลไบต์ - 14 มิ.ย. 2554 08:05 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 1)
  ‎สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [ยินดีต้อนรับสู่อาเซียน]ท่องเที่ยวอาเซียนฟอรั่ม 2011 กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปจะย่ออาเซียนเป็นทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองและ ...‎
 • Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   0กิโลไบต์ - 14 มิ.ย. 2554 08:01 โดย นางนันทนา วงศ์สมิตกุล (เวอร์ชัน 2)
  ‎สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) คือทางภูมิศาสตร์ทางการเมืององค์กรทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมกันของ 10 ประเทศตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้  ‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดู@ดาวน์โหลด

คุณครูนันทนา วงศ์สมิตกุล