Projecte NANO

            Aquest projecte pretén que els alumnes coneguin que és la nanociència i la nanotecnologia, que entenguin la nanoescala i algunes propietats dels nanomaterials a través de simulacions i a més que descobreixin a partir de diferents experiments alguns efectes com la hidrofòbicitat.

           Aquesta introducció a la nanociència i a la nanotecnologia a nivell de 2n d'ESO es fa a través d'un personatge, en “Nano”, que acompanyarà als alumnes durant tot el recorregut. Consta d'una sèrie ordenada de fitxes independents, cadascuna d'elles adequant-se a una seqüència ESETE mitjançant el fil conductor d'en Nano.

           Es comença explicant als alumnes a la classe de matemàtiques que es treballarà interdisciplinarment la nanociència i la nanotecnologia (sense entrar en detalls) i que per poder fer­-ho es necessari que a llengües inventin un personatge anomenat Nano.

           A llengües després de treballar el tema de la descripció demanen als alumnes que en grups cooperatius inventin un personatge anomenat Nano amb la condició que ha de ser petit i facin una descripció molt acurada mitjançant el Drive.

Un cop acabades les descripcions es comença amb les fitxes.

Fitxa 1: En Nano té mal de cap

Es tracta d'una activitat introductòria que té per objectiu reflexionar sobre el què succeeix amb la superfície quan es talla successivament un objecte. L'activitat comença preguntant als alumnes com es prendrien una pastilla efervescent si tinguessin molt mal de cap.

            1. Els alumnes fan una hipòtesi a partir de la seva intuïció.
            2. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.
            3. Modelitzant l'experiment esbrinen el per què
            4. El professor fa la introducció a les nanopartícules i alguns dels                         efectes clàssics: més reactivitat, més poder de penetració,...


Fitxa 2: Nanoescala

Aquesta activitat té com objectiu que els alumnes entenguin i es mouen en l'escala nanomètrica i visualitzin objectes fins a 10-9 metres. 

Fitxa 3: En Nano observa les gotes de pluja.

L'objectiu és mostrar como varía la capacitat hidrofòbica de diferents materials i explicar que són las superfícies hidrofòbiques i quin és el seu mecanisme d'acció. En aquesta activitat els alumnes han de:

               – observar i descriure les diferències entre les formes de les gotes d'aigua en la superfície de diferents materials.
               – a partir d'una fotografia feta per ells mateixos, determinar utilitzant Geogebra l'angle de contacte i per tant el grau d'hidrofobicitat del material.
               – veure l'aplicació d'aquestes superfícies en usos comercials.
               – elaborar un poster conjunt amb les fotografies i l'angle de contacte determinat amb Geogebra dels diferents materials.