แบบฝึกทักษะ

Homework For Week Of October 25th

posted Oct 15, 2009, 1:24 AM by Kanokvan_Duan@hotmail.com   [ updated Apr 2, 2012, 9:44 PM ]

แบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

    1. โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
    2. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรต้นควรเป็นข้อใด
    3. การศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกจัดเป็นโครงงานประเภทใด
    4. เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าวเป็นโครงงานประเภทใด
    5. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่กี่ส่วน อะไรบ้าง


Homework For Week Of October 18th

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by Kanokvan_Duan@hotmail.com   [ updated Apr 2, 2012, 9:52 PM ]

แบบทดสอบ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  1. ส่วนใดของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด
  2. ส่วนที่เป็นเนื้อหาโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่บท
  3. ที่มาและความสำคัญเขียนอยู่ในบทใดของรายงานโครงงาน
  4. เอกสารและโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนไว้ในบทใด
  5. วิธีดำเนินการ เขียนไว้ในบทใด
  6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนไว้ในบททใด
  7. การเขียนกล่าวขอบคุณผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของโครงงานเขียนไว้ในหน้าใด
  8. เนื้อหาสรุปย่อของโครงงานดูได้จากส่วนใด
  9. เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด
  10. เอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใส่ไว้ในส่วนเนื้อหา จะใส่ไว้ที่ใด

Homework For Week of October 11th

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by Kanokvan_Duan@hotmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim lectus libero id nisl. Nunc justo arcu, eleifend in congue id, tempus et lorem. In ultricies tincidunt posuere. Duis ut commodo urna. Vestibulum tellus felis, faucibus eget blandit eu, egestas eu mi. Proin posuere adipiscing mollis. Nam sit amet neque erat. Nulla ac fringilla est. Suspendisse lacinia cursus imperdiet. Maecenas id ultricies eros. Mauris lacinia nibh et nunc porta laoreet facilisis ipsum consequat. Praesent id felis in ligula vestibulum hendrerit. Suspendisse tincidunt velit ut mi bibendum nec commodo sem consequat.

1-3 of 3