NGHIỆP QUẢ TRÊN PHƯƠNG DIỆN NĂNG LƯỢNG

đăng 20:45, 20 thg 7, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 20:32, 23 thg 7, 2018 ]

 

 

     Nghiệp bản chất là các khi năng lưng tiêu cc mang thông  tin về nhng bế tc, lch lạc và tn thương  thân thể, tâm lý tình cảm tích lũy t các kiếp sng ca mt con ngưi. Chúng đưc biểu hin qua các mng ti làm nhiễu loạn ch th trên cphương diện năng lưng, sc khe nhận thc. d nếu bạn có khi năng lượng bế tắc (nghip) vùng tim thì không nhng có nguy cơ mắc bnh về tim mà n s gặp rất nhiu khó khăn trong nhận thc cảm nhận tình cảm yêu thương.

 

     Chúng ta b tn thương hay mt cân bng vùng nào thì bế tắc s xuất hin khu trú đó cho tới khi tn thương đưc hóa gii. người b đau c kinh niên trải nghiệm b rau thai ca m quấn quanh c lúc sinh ra hơn thế na t mt kiếp xa xôi trước kia ngưi này b hành hình ha thiêu trong khi c b ti nght. Các khi bế tắc ca nghiệp qa cũ có ththeo con ngưi qua nhiều kiếp sng (Bản chất nằm ở Gen di truyền-TSH). Trong khi đó bế tắc ca nghiệp mi có th phát sinh bất c lúc nào mi khi chúng ta có nhng phản ng hay trải nghiệm tiêu cc bất k về bản thân, về ngưi khác hay cuc sng.

 

 

 
                                      
      

     Tuy nhiên, các khi bế tắc thuc về nghiệp không phải lúc nào cũng nm bên trong thân th vật lý ca con ngưi. Trong nhiều trưng hp chúng nằm ngoài thân th vt lý nhưng bên trong trưng hào quang nhiu lp ca con người (hình minh ha bên trái cho thấy các khi nghiệp  rải rác có khi cách xa thân  th vật lý nhưng  vẫn nằm trontrường  hào quang). ng lưng nghiệp có th di chuyển t điểm này sang điểm khác trong cơ th hoặc trường hào quang khi b tác đng (hình bên phải cho thấy năng lưng nghiệp di chuyn hình thành mt vòng bao quanh đu người bnh).

     Mt chuyên gia điu tr về tâm linh đ năng lc có th lôi các khi năng lượng nghiệp  ra khi người bệnh. Nhưng nếu h ch đơn thuần lôi chúng ra vt chúng đi thì s cùng tai hi. Lý do là khi năng lượng nghiệp bên ngoài đó có th dính vào mt người bất k vô ý đi qua. Vì thế, các nhà điều tr tâm linh có trách nhiệm thường phải dùng năng lượng ánh sáng đ hòa tan các khi nghiệp này sau khi trích xuất ra khi người bệnh. Nhưng đng hy vng nhiu vào các chuyên gia mong h cu vt giải nghiệp cho ta. Về cơ bản thì các chuyên gia điều tr cũng ch là ngưi h trmà thôi, chứ không th giải quyết thay cho người bệnh, vn đ sâu xa liên quan tới nhiều kiếp snca h(Gen di truyền - TSH) . Nếu  người bệnh không tu tập và không t cải thiện thì khi nghiệp mi s lại xut hiện vị trí cũ quá trình này s lặp lại mãi.

 

     Nói mt cách khác thì nghiệp là mt dng "Ô nhim năng lưng" mà t ch th gây ra tchịu trách nhiệm phải giải quyết. Ngun gc ca nghiệp là "Tâm thc", nên mun gii quyết nó thì ch th phải t thay đi "Cải biến tâm thc". ch tt nhất đ giải nghiệp là phát "Tâm yêu thương" điều kin xóa b các tâm tư tình cảm tiêu cc xoay quanh bản n (cái Tôi) nhbé quan nim nh nguyên đi kháng. Mt k thuật nhằm giải quyết vấn đ tận gc là tìm về quá kh (hoặc thậm chí là tiền kiếp - gen di truyền - TSH) đ đi mặt vi nhng trải nghim đn đau bng tbi khoan dung hn. Các k thuật Thiền đnh s dng "Năng lượng ca tình thương và ánh sáng" cũng là mt cách rất hu dng đ x nghip. Khi tâm thc được m rộng vi rung đng thanh cao tới mt ngưng nào đó thì các khi năng lưng nghiệp s đi màu, tan ra chuyển thành năng lượng ca Ánh sáng.

 

 ( Biên dịc t sách Core Light Healing ca Barbara Brennan)

Comments