HAI PHẠM TRÙ THÔNG MINH VÀ TRÍ HUỆ

đăng 09:17, 30 thg 8, 2017 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 18:52, 5 thg 9, 2017 ]

                                                                                                 Đàm Thanh Giang

    

Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ là cảnh giới của tâm. Bề ngoài nhiều khi ta lẫn rằng là một. Kỳ thực đó là hai phạm trù khác nhau về nguồn gốc cũng như cách biểu hiện.

    Trên thế giới người thông minh không nhiều, mười người thì có một, nhưng người có trí huệ thì lại càng hiếm, có khi đi cả vạn người cũng không thấy một ai.

    Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, người thông minh thường không dễ chịu thiệt, nhưng đối với người trí huệ điều đó lại là bình thường.

    Người thông minh luôn cố gắng bảo vệ lợi ích bản thân.nhưng người có trí huệ thì ngược lại, họ có thể chấp nhận bỏ lợi ich bản thân thực hiện công việc cần thiết.

    Người thông minh biết rằng bản thân mình có thể làm được những gì, nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ bản thân không thể làm được những gì.

    Người thông minh thường tìm kiếm, nắm bắt cơ hội, cố gắng để đạt được nó; nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ lúc nào cần buông tay. Vậy nên, người thông minh là người biết chớp thời cơ, người có trí huệ là người biết xả bỏ.

    Đôi khi người thông minh thái quá sẽ trở nên khôn ranh, họ có thể tìm cách thoái thác công việc, nhưng người trí huệ lại ít tính lợi ích cá nhân, việc gì cần thì họ sẽ nỗ lực làm.

   Người thông minh là có thể hiển thị tất cả tài năng của mình cho người khác biết, nhưng người trí huệ lại là người biết nhìn nhận vẻ đẹp của người khác.

    Người thông minh thường chú ý đến từng tiểu tiết; người trí huệ thường coi trọng cả chỉnh thể.

    Người thông minh trong tâm nhiều phiền não, khó được an giấc, vì người thông minh thường hay mẫn cảm với người khác, mà người trí huệ thường ít có phiền não, có thể buông bỏ được nhiều thứ, đối với họ tâm tình dễ thản nhiên.

    Người thông minh thường muốn thay đổi người khác, muốn người khác phải thuận theo ý của mình, nhưng người trí huệ lại thường thuận theo tự nhiên. Do đó các mối quan hệ của người thông minh thường phức tạp, còn người trí huệ thường có các mối quan hệ hài hòa hơn.

    Người thông minh đa phần là do trời sinh, nhưng người trí huệ là người luôn tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình.

    Người thông minh có thể tích lũy nhiều tri thức nhưng người trí huệ thường lấy văn (cái đúng, cái tốt, cái đẹp) để hóa (dạy mình dạy người). 
Cho nên người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, nhưng người càng có nhiều văn hóa càng thể hiện là người có trí huệ.

    Người thông minh thường dựa vào tai, mắt, hay gọi là “tai thính mắt tinh”, nhưng người trí huệ thường dựa vào Tâm , trí huệ xuất phát từ Tâm.

    Các khoa học gia thường dạy con người phải biết thông minh, còn Tôn giáo dạy người ta trí huệ.

    Người thông minh có thể có nhiều của cải và quyền lực, người trí huệ lại giàu niềm vui. Vì người thông minh thường có nhiều kỹ năng hơn, có thể chuyển hóa thành tài phú và quyền lực. Nhưng của cải, quyền lực cùng sự vui vẻ không đồng nhất, vui vẻ đến từ chính Tâm thái của chúng ta.

   Do đó, để cầu tài sản nếu có thông minh dễ có thể được; còn để cầu thoát khỏi phiền não, nếu không có trí huệ thì khó thể được.

                                                                                        (29.VIII.2017)

Comments