ĐỒNG CỐT LÀ HIỆN TƯỢNG MÊ HOẶC KHỦNG KHIẾP !

đăng 03:38, 3 thg 12, 2016 bởi Hoàng Lê Vũ   [ cập nhật 02:03, 21 thg 7, 2017 bởi Điều Nguyễn Xuân ]
Hòa thượng THÍCH THANH TỪ, Tiến sĩ Phật học, Trụ trì "Thiền phái Trúc Lâm", Ngài là hậu duệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài đã nói rằng: 
"Đạo Phật chủ trương giác ngộ mang ánh sáng Trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật đều hiện bày dưới ánh sáng giác ngộ, nhận thấy lẽ thật rồi mới khởi lòng tin đó là “chánh tín”. Ngược lại, bày những điều mê hoặc làm mù quáng người đời, lừa bịp thế gian, ấy là “mê tín”. Hoặc không hiểu rõ, không có lý lẽ, mà tin càn tin bướng là “mê tín”. Tin bướng là họa hại đưa con người đến đường mù tối. Thấy rõ biết đúng mới tin là sức mạnh vô biên khiến người thành công trên mọi lãnh vực.

Mê tín là lối tin mù quáng khiến con người mất hết trí thông minh. NHỮNG KẺ CHỦ TRƯƠNG MÊ TÍN LÀ NGƯỜI LÀM HOẶC LOẠN THẾ GIAN, ĐƯA DÂN TỘC LÙI LẠI BÁN KHAI. Một tôn giáo chân chánh, một dân tộc văn minh, không cho phép mê tín len lỏi trong tín đồ mình, trong dân tộc mình. Thế mà đồng bào chúng ta, trong Phật giáo chúng ta, tệ đoan mê tín vẫn còn nhiều.
.
ĐỒNG CỐT LÀ HIỆN TƯỢNG MÊ HOẶC KHỦNG KHIẾP ! Những kẻ làm ông đồng, bà cốt đều là người sống trong trạng thái bất thường. Bản thân họ đã mất hết khả năng tự chủ, họ bị sai sử bởi một ma lực huyền bí nào đó. Khi ma lực ấy dựa vào họ, liền lạm dụng các danh hiệu thánh, những bậc vĩ nhân của thuở xưa dùng mạo xưng để lừa bịp người đời. Những kẻ yếu vía dễ tin nghe xưng danh hiệu Phật, Bồ tát hay những vị Tiên Thánh liền khiếp đảm kính tin. Họ không dám phê phán đó là Tà hay Chánh. Thế rồi, họ một mực quì mọp để được phong chức hoặc nhận phép lành. Họ bị gạt bằng những danh hão trong cõi vô hình, hoặc bằng những Bùa Tà phép lạ, những huyền hoặc về quá khứ vị lai. Từ đây họ sống bằng ảo vọng mơ huyền, mất hết lý trí thực tại".

(Mê tín Chánh tín-THÍCH THANH TỪ, NXB Tôn giáo 2004).

Cho nên, các cụ ngày xưa đã răn dạy chúng ta rằng: "Theo ai phải cẩn thận"! 
"Đức Khổng Tử thấy Kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ đánh được thuần Sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng: "Không đánh được sẻ già là tại làm sao"?
Kẻ đánh lưới nói: "Sẻ già biết sợ, cho nên khó được, Sẻ non tham ăn, cho nên dễ bắt. Nếu Sẻ non mà theo Sẻ già, thì bắt Sẻ non cũng khó, nhưng nếu Sẻ già mà theo Sẻ non thì bắt Sẻ già cũng dễ."
Đức Khổng Tử nghe đoạn quay lại bảo học trò rằng: "Biết sợ để tránh tai hại, tham ăn mà quên nguy vong, đó đều là tính tự nhiên vậy. Song phúc hay họa lại do ở cái theo khôn hay theo dại. Cho nên người Quân tử trước khi theo ai phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như người lão luyện, thì được toàn thân, theo ai mà hay nông nổi như kẻ trẻ dại thì bại hoại." (KHỔNG TỬ)Tuyết sơn

03.XII.2016

Comments