TÂM THỨC VÀ TRỤC NĂNG LƯỢNG HARA

đăng 04:36, 27 thg 7, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 04:40, 27 thg 7, 2018 ]

                                                                                                 Lưu Tuấn Anh

 

     Khí ng Đông Phương đặc biệt coi trọng đưng Trung mch hay trc khí xuyên tâm dc thân con ngưi nó là "Trc năng lưng" hp nhất Thiên, Đa, Nhân. Đ thông  thoáng  ca mch này th hin mc đ tinh tấn ca người tu tập khi thông mc đ cao nó khiến ngưi ta vưt ra khi cnh gii ca ngưi phàm trần.

 

     Barbara Brennan gi trc này là đường Hara theo cách riêng ca bà trong các cun sách viết về năng lưng sinh hc. Theo bà thì đường Hara kết ni năng lượng t lõi trái đất ti các tng thiên gii ca đng sáng to. Hara cũng là mch ni gc các cặp Luân xa trưc sau, trên dưới tiếp nhận năng lượng trc tiếp t các Luân xa. Khi con ngưi mnh khe hoàn toàn hòa hp vi vũ tr thì đưng này s thng, sáng trong cnh gia tâm ca cơ thể.

 

     Vi mt đưng Hara lành mnh thì ch th s hiểu rõ mc đích ca cuc đi mình, d đạt được các mc tiêu bản thân đ ra thc hin s mnh ca mình mt cách hết sc t nhiên. Đưng Hara lành mnh khiến ngưi ta luôn biết mình mun gì, cần làm gì làm mi việc mt cách sáng to. Ngưc lại khi con người không mnkhe hòa hp vi vũ tr thì đường Hara thường b cong, vẹo không cnh tâm ca cơ thể. Ngoài ra nó có th b các mng ti ca năng lượng bám vào gây tắc nghẽn   các tn thương th hiện trên c các luân xa biến dng. Còn vi mt đưng Hara đã b biến dng, tn hại thì ch th s không hiểu đuợc mc đích ca cuc đi mình, gặp rất nhiều khó khăn trong việc đạt các mc tiêu bản thân đ ra thưng  b ging xé trong mâu thuẫn  ni tâm. Đường Hara có vấn đ skhiến người ta mt phương hưng nhiều khi không biết mình mun gì, phải làm làm như thế nào. Các mâu thun thường trc bên trong khiến năng lượng sáng tạo b triệt tiêu và hình thành trng thái "Lc bất tòng tâm".

 


     Điều khiến Barbara Brennan cùng ngạc nhiên là qua nhiều năm quan sát đ loại ngưi trên thế gii bng thiên nhãn, bà không thấy mt ai có đưng Hara hoàn toàn lành mnh k c nhng đạo sư đã tu lên rất cao cùng ni tiếng. Tất c mi ngưi đều b bế tắc ít nhiều trên đường Hara ca nh không ai không có mâu thuẫn ni ti. T quan sát này bà kết luận rng Nhân loại s n phải đi mt quãng đưng rất dài na đ tạo ra mt mô hình xã hi giác ngộ nht th.

 

     Kết luận này ca bà da trên nghiên cu về nguyên  nhân khiến đường Hara b biến dng hoặc bế tc. Các trải nghiệm  tiêu cc hoặc chấn thương  tâm lý tình cảm thưng  làm đường Hara biến dng. Nhưng tác nhân gây nh hưởng bao trùm lên tất c không khác hơn là nim tin nh nguyên  ca con ngưi vn thưng  chi phi suy nghĩ hành vi ca chúng ta. Qua nhiều ngàn năm b giáo dc sai lm, niềm tin nh nguyên này đã biến thành quan niệm ph cập ca nhân loại rng thế gii được chia thành các thế lc đi lập như tt và xu, sáng ti, ta nhng ngưi khác vi ta.

 

     Tâm thc "nh nguyên" khiến năng lưng bên trong mi con người b chia r thành các cc đi lập chúng t triệt tiêu nhau đng thi làm cạn kiệt năng lc sáng to. Trong khi đó, đường Hara ch có th thông sut lành mnh khi nó được nuôi dưng bng năng lưng không b phân tách ca mt niềm tin "nhất thể" da vào tình yêu thương, đc nhẫn nhn lòng tôn kính.

 

     Làm lành mnh hóa đưng Hara là mt hành trình cha lành khai phóng kh năng sáng tạo ca bản thân đ tìm về chân ngã. Ngoài các k thuật cơ hc kết ni đất tri như Thiền trong tư thế đng (trong khí ng gi là k thuật trạm trang) n mt điều rt quan trng na mà chúng ta cần ghi nh là thoát khi các tư duy quan niệm "nh nguyên", cảm nhn s "nhất th ca trụ" hướng tâm ti yêu thương t bi ngày càng nhiều hơn.

 

 

Tổng hợp t sách Core Light Healing của Barbara Brennan

Hà nội, tháng Bảy năm 2018

Comments