Hoạt động gần đây của trang web

10:12, 19 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa NÊN TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO TÌM PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÒI GIỐNG VIỆT
10:11, 19 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa NÊN TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO TÌM PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÒI GIỐNG VIỆT
10:03, 19 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã tạo NÊN TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO TÌM PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÒI GIỐNG VIỆT
03:20, 19 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa Kỷ niệm 70 năm Trường Ngô Sỹ Liên Bắc Giang 1946-2016
22:16, 17 thg 5, 2018 Hoàng Lê Vũ đã đính kèm nhà giáo Hoàng Hữu Đản.jpg vào Tháng năm tắt lụi, nợ nần không vương
22:16, 17 thg 5, 2018 Hoàng Lê Vũ đã tạo Tháng năm tắt lụi, nợ nần không vương
22:14, 16 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã tạo ĐIỀU KỲ DIỆU ĐẾN SAU 9 THÁNG TẬP LUYỆN "NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC"
09:01, 13 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa NGÀY CỦA MẸ - 13/5/2018
03:24, 13 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa NGÀY CỦA MẸ - 13/5/2018
03:20, 13 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa NGÀY CỦA MẸ - 13/5/2018
03:12, 13 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã tạo NGÀY CỦA MẸ - 13/5/2018
21:41, 12 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã nhận xét trên CÂY DÃ HƯƠNG NGHÌN NĂM VÀ CÂU ĐỐI CỦA NGƯỜI HỌ NGUYỄN
20:08, 10 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa CÂY DÃ HƯƠNG NGHÌN NĂM VÀ CÂU ĐỐI CỦA NGƯỜI HỌ NGUYỄN
06:58, 10 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa CÂY DÃ HƯƠNG NGHÌN NĂM VÀ CÂU ĐỐI CỦA NGƯỜI HỌ NGUYỄN
03:13, 10 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã thêm mục vào Lịch khai giảng
03:13, 10 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã xóa mục từ Lịch khai giảng
22:09, 9 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã tạo CÂY DÃ HƯƠNG NGHÌN NĂM VÀ CÂU ĐỐI CỦA NGƯỜI HỌ NGUYỄN
09:31, 3 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa Kỷ niệm 70 năm Trường Ngô Sỹ Liên Bắc Giang 1946-2016
19:21, 2 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa CHI HỌ NGUYỄN PHÚC, LẠNG GIANG BẮC GIANG CHẠP HỌ NGÀY 16 THÁNG CHẠP NĂM GIÁP NGỌ (4.II.2015)
19:20, 2 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa CHI HỌ NGUYỄN PHÚC, LẠNG GIANG BẮC GIANG CHẠP HỌ NGÀY 16 THÁNG CHẠP NĂM GIÁP NGỌ (4.II.2015)
07:07, 2 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa ANH LÀM NGÔI SAO BĂNG
00:22, 2 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa ANH LÀM NGÔI SAO BĂNG
17:42, 1 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã thêm mục vào Lịch khai giảng
17:41, 1 thg 5, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã xóa mục từ Lịch khai giảng
03:26, 30 thg 4, 2018 Điều Nguyễn Xuân đã chỉnh sửa ANH LÀM NGÔI SAO BĂNG

cũ hơn | mới hơn