Chuyện về ba ông Phúc Lộc Thọ (Tam Đa)

đăng 06:05, 6 thg 10, 2011 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 03:37, 21 thg 7, 2017 ]
Nguyễn Xuân Điều

Có một bộ tượng ba ông già gọi là “Tam đa”, hình tướng khác nhau, áo quần mỗi ông một vẻ. Thường ba ông này được bày trong nhà để trang trí, làm cảnh cho vui. Sự tích về ba ông cũng rất lý thú:

Ông Phúc:
Tên là Quách Tử Nghi, Làm quan Đại phu nhà Đường (nước Tàu), là một chính khách và cũng là một vị tướng lừng danh.Vợ chồng bằng tuổi nhau. Cuộc đời ông chuyên làm việc thiện, tu Đức, thanh liêm. Năm 83 tuổi đã có cháu “Ngũ đại” (đa Phúc). Đến một ngày, ông bà ôm cháu 5 đời cười rồi viên tịch… Người đời tặng ông bốn chữ “Tiên cảnh nhàn du”.

Ông Lộc: Tên là Đậu Tử Quân, làm quan Đại phu nhà Tấn. Nhiều bổng lộc (đa Lộc)! Bụng to, cân đai sệ! Năm 80 tuổi chưa có cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Lộc nhiều như vậy để cho Ai?

Ông Thọ: Tên là Đông Phương Sóc, Làm quan Đại phu nhà Hán. Ông có lời nói hay, tính thuyết phục cao, vừa lòng Thiên Tử, vì vậy ông được thưởng rất nhiều vàng lụa. Là người trọng “bổng lộc”, rất “hào hoa” và tài năng, ông cưới mỹ nữ về làm tỳ thiếp nhiều vô kể… Thọ 125 tuổi (đa Thọ). Khi ông chết, con cháu đều đã chết trước cả rồi! Cháu 4 đời phải thay bố làm ma cho cụ cố. Thọ như vậy thì cũng dở!

Ba ông thuộc ba triều đại khác nhau. Người Tàu nặn tượng để bày trong nhà cho vui, mục đích lấy đó làm bài học răn đời.

Tuy nhiên ở ta, có người vì không hiểu sự tích ông “Tam đa” người Tàu, nên đã nhầm lẫn bày lên bàn thờ tổ tiên nhà mình !Và trong ba ông ấy, ta nên học ông Phúc là hơn cả, vì Phúc Đức là cội rễ để làm người ở thế gian này !
Comments